Preblahoslavená je mariánskou veľpiesňou

V roku stého výročia narodenia významného slovenského básnika a prekladateľa Karola Strmeňa (9. apríla 1921 – 16. októbra 1994, vlastným menom Karol Bekéni) vychádza po prvý raz na území Slovenska jeho mariánska zbierka poézie Preblahoslavená.
Peter Tollarovič 18.11.2021
Preblahoslavená je mariánskou veľpiesňou

Ilustračná snímka: © ingimage

Zbierka Preblahoslavená bola prvý raz publikovaná v roku 1977 v rámci edície Lýra, ktorú vydával Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Toto pôvodné vydanie je čitateľom nedostupné. Pamätám sa, ako som pred rokmi vyprosil exemplár z knižnice otca biskupa Štefana Vrableca.

Túto vzácnu knihu dnes prináša slovenským čitateľom vydavateľstvo OZ Face v edícii Rewind, ktoré okrem iného nedávno publikovalo aj súborné dielo básnika a niekdajšieho redaktora Spolku svätého Vojtecha Jána Motulka (1920 – 2013) alebo rané spirituálne básne Miroslava Válka Domáca úloha (2018).

Autor novodobej koncepcie slovenskej katolíckej moderny Július Pašteka nazval Strmeňovu zbierku Preblahoslavená „mariánskou veľpiesňou“. Knihu zdobia ilustrácie Kataríny Kvietikovej-Bekéniovej, ktorá je básnikovou príbuznou.

V porovnaní s predošlými básnickými zbierkami autora pôsobia mariánske básne pomerne tradične a jednoducho, čo konštatuje editor a autor doslovu s názvom Magnifikat exulanta Matúš Marcinčin: „Čitateľ poznajúci Strmeňovu staršiu tvorbu je zrazu konfrontovaný s navonok jednoduchými naratívnymi básňami.“

Preblahoslavená je poéziou, no rovnako ju možno označiť za zbierku meditácií a úvah; za knihu obohacujúcu kontext slovenskej mariológie.

Obálka zbierky poézie Preblahoslavená. 

Pred odchodom do exilu bol Karol Strmeň v prostredí slovenskej literatúry známy najmä ako prekladateľ, napríklad preložil výber z poézie Mihaia Eminescu, ktorý v roku 1944 vydalo katolícke vydavateľstvo Obroda v Ružomberku; preložil tiež Havrana, ktorého autorom je Edgar Allan Poe.

Karol Strmeň v prekladovej práci pokračoval i v exile. Obzvlášť zaujímavá je jeho antológia prekladov Návštevy (1977).

Karol Strmeň dedikoval dielo Preblahoslavená priateľovi, básnikovi katolíckej moderny a tiež exulantovi Mikulášovi Šprincovi (1914 – 1986), ktorý ho povzbudzoval k vydaniu čisto mariánskej zbierky: „Mikulášovi Šprincovi, básnikovi a kňazovi podľa Srdca Božieho, ktorý vznik týchto veršov sledoval a povzbudzoval s nezabudnuteľnou horlivou láskou.“

Zhodou okolností v tom istom roku vydal aj ďalší známy básnik Rudolf Dilong (1905 – 1986) zbierku sonetov Akí sme všetci. Na tvorbu týchto sonetov ho vyzval práve Karol Strmeň. Aj to svedčí o čulom literárnom živote slovenských spisovateľov v exile, o ich intenzívnych kontaktoch.

Vo výpočte mariánskych zbierok slovenskej poézie je predstavovaná Strmeňova kniha iba treťou zbierkou tohto charakteru, po pomerne neznámej zbierke Stanislava Žiara Ave Maria (1938) a o čosi známejšej Mýtnik pred Madonou (1948) Gorazda Zvonického, ktorý bol redaktorom prvého vydania Strmeňovej Preblahoslavenej.

V exile ešte vyšiel výber mariánskej poézie Rudolfa Dilonga Matka celá krásna (1970). Karol Strmeň už v prvom verši zbierky spája filozofiu a náboženstvo: „Život je zorou nebeského rána.“ Tak ako kedysi Pavol Jozef Šafárik v jednom z prvých sonetov v slovenskej literatúre Jiskra božství, v duchu Platónových ideí.

Tento uhol pohľadu sa vinie celou zbierkou. Zbierka je formálne členená na dve časti s názvom Život Panny MárieSvätyne. Prvá časť predstavuje básnickou formou udalosti známe z tajomstiev ruženca, krížovej cesty a iné: Zvestovanie, Jozefov sen, Nazaret, Pieta.

V záverečnej básni Prosba Karol Strmeň zveruje celú svoju tvorbu Panne Márii: „Panenská Matka, dcéra svojho Syna, / nad všetko Božie tvorstvo vyvýšená, / láskavo prijmi svojho čeľadína, / čo mimo teba útočišťa nemá.“ Hoci je kniha poslednou zbierkou autora, isto nepovedala posledné slovo.

Jej reedícia je cenným svedectvom o autorovi a zároveň približuje exilovú literatúru poézii produkovanej v tomto čase na Slovensku, respektíve v Česko-Slovensku a čitateľ má možnosť porovnávať a vytvárať si ucelený obraz o novodobej slovenskej poézii.

Nepoškvrnená

Milosrdná jak voda pramenistá
a celá jasná ako klenba siná
v horiacom kríku milosti sa blýska
nádoba čnosti, duša Máriina.

Čoho sa dotknú ruky Panny svätej,
ozdravie, skrotne, na lepšie sa mení.
Jej modlitby sú procesie svetiel,
jej slová výklad Božích prisľúbení.

Tma netuší, že v Nazarete skrytom,
kde v šere kvitne ruža rozjímavá,
Nepoškvrnené počatie je štítom,
ktorým si Večno bráni ľudské práva.

Láskavé ako prísľub večnej jari
a celé jasné ako rajské víno
ľúbostným ohňom nevinnosti žiari
nepoškvrnené srdce Máriino.