Skalka pripomína korene a určuje smer

V interiéri a exteriéri novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke tvorili od 6. do 11. júna výtvarní a literárni umelci zo Slovenska i zahraničia. Kurátorom sympózia a výstav bol už tradične historik a znalec umenia Marián Kvasnička. 
Igor Válek 08.08.2022
Skalka pripomína korene a určuje smer

Podmanivá duchovná atmosféra najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Snímka: Igor Válek

Zásada ora et labora sformovaná sv. Benediktom, jedným z patrónov Európy, vytýčila zásadný smer rozvoja európskej kultúry. Ako sa míňali storočia, tak sa menila i tvár Skalky.

Duch však zostal a pomáhal obnovovať dobro evanjelia a kultúry národa, ktorý sa nechával formovať i cez benediktínsku misiu, no zároveň už od počiatkov prispieval ku kultúrnemu bohatstvu Európy. 

Organizátori preto prišli s myšlienkou stretnutia umelcov, ktorí sa pri tvorbe nechajú inšpirovať „mystériom“ nezameniteľného miesta. Taký je myšlienkový extrakt sympózia Ora et ars – Skalka. Od začiatku pri ňom aktívne ako tvorca, koordinátor sekcie výtvarníkov aj hlavný autor katalógu stojí Jozef Vydrnák. 

To, čo je podstatné

Na otázky, aké boli začiatky sympózia, v čom je jeho najväčší prínos a čo ponúka prepojenie silnej časti kresťanskej tradície a súčasného umenia, Jozef Vydrnák odpovedá: „Ako sa píše v preambule sympózia, podujatie má za cieľ spropagovať najstaršie nemariánske pútnické miesto na Slovensku. Prihlásiť sa k odkazu sv. Benedikta a jeho nasledovníkov. Ľubomír Longauer raz vyslovil zaujímavú myšlienku: ,Nie je najdôležitejšie, aby písmenko bolo na plagáte vyššie alebo nižšie, viac vpravo alebo vľavo, podstatné je, aby výtvarník mal vyjasnenú životnú filozofiu.‘ Chcel pripomenúť, že nesprávne nasmerovaný talent je viac na škodu ako na osoh.“ 

Podľa Jozefa Vydrnáka sme všetci na našom krásnom Slovensku obdarení určitým talentom, schopnosťami.

„No to, ako s nimi nakladáme v práci, rodine, živote, či všetko sústreďujeme len na osobné blaho, alebo vieme časť poskytnúť na všeobecný úžitok, usmerňuje naša životná filozofia. Tá pochádza z duchovnej podstaty človeka. Myslím, že Skalka je dobré miesto na pripomenutie kultúrnych a civilizačných koreňov slovenského rodu i na zamyslenia nad smerovaním každého z nás.“

Po pandémii zoči-voči umeniu

Podobný názor má i kurátor Marián Kvasnička: „Som rád, že po rokoch pandemickej výluky sme zase spolu zoči-voči, aj s ilúziami, imagináciou, hrou a spoločenstvom, so všetkou tou úžasnou dôverčivosťou, ktorá presahuje naše fyzické limity a napriamuje nás k tomu, čo nás presahuje. Sympózium v tomto zmysle vnímam ako návrat k ilúziám, ktoré sú reálnejšie ako bulvárna a sterilná objektívna realita. Ako návrat k slobodným prameňom imaginácie, k poctivej hravosti ľudského umu a nanovo popremýšľanej kráse Stvoriteľovho diela.“

Marián Kvasnička zdôraznil, že tohtoročná dramaturgia podujatia dávala priestor na tvorbu nielen autorom zo Slovenska, ale aj z Poľska, Moldavska a Českej republiky. 

Len počas vernisážového víkendu zavítalo na Skalku takmer tisíc návštevníkov. Tým sa však možnosť pozrieť si hodnotné výsledky jedinečného sympózia zďaleka nekončí. 

Výber z diel sympózia je aktuálne možné vidieť v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja do 5. augusta a od 8. do 31. augusta bude v Mestskej veži v Trenčíne.