Slovenské divadlá stavili na svätcov

Čo okrem (povesti) svätosti spája napríklad Jána Pavla II., Sáru Salkaháziovú či Štefana Krčméryho? To, že sa stali protagonistami trhákov (nielen) minuloročnej divadelnej sezóny. 
 
Mária Bilá 16.01.2019
Slovenské divadlá stavili na svätcov

Témou hry Nepolepšený svätec je osud disidenta Silvestra Krčméryho. Snímka: Radovan Dranga

Rok 2018 priniesol do našich divadiel zaujímavú kumuláciu príbehov o osobnostiach kresťanskej kultúry. Príznačné je, že väčšina z daných predstavení sa teší už desiatkam repríz, čo svedčí minimálne o diváckej úspešnosti. 


Ako vraví latinské príslovie - Verba movent, exempla trahunt (slová povzbudzujú, príklady priťahujú). 


Mnohí veriaci vyhľadávajú diela hagiografov, aby sa povzbudili či inšpirovali osudmi svojich obľúbených nasledovateľov Ježiša. Zobrazených na doskách, ktoré znamenajú svet, sa však s nimi môžu ľahšie stotožniť aj tí, ktorých by sme možno škatuľkovali ako hľadajúcich či neveriacich.

Poďakovať za to pravdepodobne treba tvorcom, ktorí stavili aj na vysokú umeleckú kvalitu daných predstavení. Vďaka tomu neostali maskované v kresťanskej (či dokonca katolíckej) bubline, ale otvorili dokorán dvere aj pre tých, ktorí o bubliny nestoja.

Konsenzus solídnej formy a výživného obsahu naznačil, že postavy kresťanského sveta sa môžu ľahko etablovať aj do povedomia (dokonca obľuby) sveta „všeobecného“. 


Zaiste aj predstavenia, ktoré o Bohu či kresťanských hodnotách nehovoria explictine, môžu byť hodnotnými a môžu byť v konečnom dôsledku o Bohu (alebo minimálne o dôsledkoch sveta bez Boha). Akiste je však ťažšie hovoriť o Bohu a kresťanstve priamo – a pritom objavne, pútavo, nenaivne.

Divadelná sezóna 2018 ukázala a dokázala, že mnohí slovenskí tvorcovia majú tento dar.

 
Dúfajme, že nasledujúce sezóny ho ešte viac rozvinú.  


Aké divadelné predstavenia o kresťanských svätcoch a osobnostiach premiéroval či reprízoval rok 2018?

Nepolepšený svätec (Slovenské národné divadlo)
Príbeh o slovenskom disidentovi mal premiéru ešte 23. júna 2017, reprízy však bude mať do marca tohto roku. Inscenácia je postavená na konfrontácii dvoch protikladných postáv - lekára Silvestra Krčméryho a jeho (bývalého) vyšetrovateľa. 

Povolanie pápež (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
Predstavenie, ktoré malo premiéru 11. novembra 2016, má už takmer osemdesiat repríz. Pôvodný slovenský muzikál predstavil osobnosť, dielo a vplyv Jána Pavla II.; recenzenti medziiným ocenili, že vážnu tému vyvažoval aj humor a nadhľad.   

Sára Salkaháziová (Štátne divadlo Košice)
Inscenácia uvedená pod záštitou arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera približuje príbeh blahoslavenej Košičanky maďarského pôvodu. Intelektuálky, ktorá si vyskúšala viacero zamestnaní (vrátane bohemského života novinárky), zažila vnútorný prerod a vstúpila do Spoločnosti sociálnych sestier. Aj v kláštore bojovala so závislosťou na fajčení a inými slabosťami; svet si ju však zapamätá najmä vďaka jej nezištnej pomoci obetiam nacistickej mašinérie, ktorá sa postarala aj o jej mučenícku smrť. Inscenácia o Sáre bude mať reprízy aj v roku 2019.

Slza radosti
Scénická kompozícia vznikla pred dvadsiatimi rokmi; počas blahorečenia Anny Kolesárovej (1. septembra) však mala obnovenú premiéru. Príbeh šestnásťročnej mučeníčky čistoty režíroval Peter Weinciller, ktorý sa v mladosti sám zúčastňoval na púťach vo Vysokej nad Uhom, Anninom rodisku, a námety do hry čerpal aj v dialógoch s pamätníkmi. Hra bola uvedená bez slov; dôraz autori kládli na tanec, hudbu a vyobrazené kontrastné svety.

D4V1D
Predstavenie o biblickom kráľovi Dávidovi, ktoré pri príležitosti jubilejnej 20. sezóny naštudovalo tanečné divadlo ATak. S inscenáciou putovali tvorcovia po rôznych miestach Slovenska.