Cirkevné gymnázium s rodinnou atmosférou

Vzdelávanie, dôkladná príprava na vysokú školu a naberanie kresťanských duchovných hodnôt. To všetko ponúka Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Študenti si však rovnako cenia rodinnú atmosféru, ktorá v ňom vládne.

Pavol Kall 23.03.2023
Cirkevné gymnázium  s rodinnou atmosférou

Pravidelnou súčasťou Pôstneho obdobia sú hrané krížové cesty, ktoré si žiaci pripravujú. Snímka: archív CGŠM

Je pomerne teplé, hmlisté počasie, nezvyklé počas zimy. Prichádzame do historického centra Spišskej Novej Vsi, kde hneď vedľa kostola s najvyššou vežou na Slovensku nájdeme Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka. Sídli v historickej budove, ktorá aj v minulosti slúžila na vzdelávanie.

Zvoníme pri vstupných dverách. Otvára nám jedna zo zamestnankýň a naviguje do riaditeľne na poschodí. Tu nás víta pani riaditeľka Otília Berková. „Naša škola otvorila svoje brány pre študentov po prvýkrát v roku 2005,“ začína rozprávať príbeh školy.

O zriadenie sa zaslúžil biskup František Tondra v spolupráci s vtedajším dekanom, riaditeľom novootvoreného gymnázia a mnohými dobrodincami, ktorí sa podieľali na rekonštruovaní budovy do podoby, aby mohla slúžiť študentom.

„Škola nesie meno po významnej osobnosti druhej polovice 19. storočia Štefanovi Mišíkovi. Bol to nielen kňaz a kapitulný vikár, ale aj jazykovedec, muzeológ či etnograf. Prispel k založeniu prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom, ako aj Matice slovenskej.“

V priestoroch školy

Gymnázium so všeobecným zameraním, s profiláciou vo štvrtom ročníku, navštevuje 75 študentov. Súčasťou neveľkej školy je aj aula, kde sa žiaci schádzajú na akciách a spoločných modlitbách, napríklad každý utorok počas veľkej prestávky na modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.

„Od minulého školského roka sa nachádzajú v aule relikvie bl. Titusa Zemana,“ dopĺňa riaditeľka. Pripomína, že študenti radi navštevujú oddychovú miestnosť a voľný čas zvyknú tráviť na chodbe s relaxačnými zónami a šachovými stolíkmi, o čom sme sa presvedčili počas jednej z prestávok.

Projekty a súťaže

Škola sa pravidelne zapája do vedomostných súťaží, napríklad  predmetových olympiád. Úspešne sa prezentuje navonok v športoch ako bedminton či cezpoľný beh. Študenti obľubujú aj medzinárodné projekty, medzi nimi Vyšehradský fond či známy Erasmus.

„V rámci Erasmu boli žiaci nedávno na výmennom pobyte v Poľsku, kde prezentovali naše tradície a slovenskú kultúru. A v rámci Vyšehradského fondu by mali niektorí vycestovať tiež do Poľska,“ dodáva Berková.

Samozrejme, aktivít a podujatí je oveľa viac. Počas predvianočného obdobia sa škola už niekoľko rokov angažuje v charitatívnej akcii Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. „Je to veľmi milá akcia na báze dobrovoľnosti. Žiaci prinášajú nejakú drobnosť alebo sladkosť, ktorá sa zabalí do škatule. Odnáša sa to do centra, kde to prerozdeľujú dôchodcom.“

Veľké sympatie si získava aj deň otvorených dverí na škole – CGŠM Day. Osobnostný rozvoj prináša študentom vyhľadávaný projekt DofE vojvodu z Edinburghu. Humanitne založeným žiakom so záujmom o literatúru a vážnu hudbu dáva možnosť absolvovať Akadémiu veľkých diel.

Na gymnáziu pôsobia tiež skauti, ktorých hlavnou úlohou je svedčiť o živote na tejto škole a získavať tak nových študentov. Dodajme, že cirkevné gymnázium získalo grantové financie v rámci projektu Explorer, ktoré budú použité na zakúpenie meracích prístrojov pre prírodovedné predmety, aby sa tak oživilo a zatraktívnilo vyučovanie.

Obľúbenou školskou akciou je aj deň otvorených dverí CGŠM Day. Priestor na spoločnú zábavu, ale aj získavanie nových priateľstiev.Snímka: archív CGŠM

Nekĺžu po povrchu

Kresťanský charakter gymnázia sa odráža na všestrannej formácii študentov s dôrazom na rozvoj duchovných hodnôt. Presviedčame sa o tom počas veľkej prestávky, keď sa všetci presúvajú do auly. Spolu so školským kaplánom Adamom Konkoľom a pedagógmi sa študenti modlia za svojich rodičov. Z tejto modlitbovej akcie zostávame ešte dlho povzbudení - stále sú medzi nami mladí ľudia, ktorí nekĺžu po povrchu.

Po modlitbe oslovujeme kaplána, ktorý ju viedol. „Mám rád chvíle strávené s mladými ľuďmi, je to úžasný čas, ale zároveň vnímam pri svojej službe zodpovednosť. Ukázať im, že život s Kristom je normálny a úžasný, je poslanie nás kňazov,“ opisuje podstatu svojho pôsobenia na gymnáziu Adam Konkoľ. „Pastorácia medzi mladými ma spomedzi všetkých pastorácií v tomto meste najviac napĺňa.“

Školský kaplán približuje, čo všetko patrí do jeho služby na pôde gymnázia: „Vyučujem náboženstvo, mávame tu sväté omše, vysluhujem sviatosť zmierenia, organizujeme duchovné obnovy, potom sú to aj také mimoškolské akcie ako hranie florbalu či nejaký výlet.“ Počas Pôstneho obdobia pripravujú pobožnosti krížových ciest.

Adama Konkoľa najviac obohacujú chvíle a momenty, keď sa mladí otvoria, len čo zistia, že mu môžu dôverovať, a keď mu začnú hovoriť o tom, s čím v živote zápasia. Je pre neho povzbudením, keď vidí, ako bojujú a nevzdávajú sa.

Študenti na slovíčko

Počas ďalšej prestávky si pozývame k mikrofónu niektorých študentov. Štvrták Matej nám prezradil, že jeho rozhodnutie pre toto gymnázium bolo jednoznačné, keďže vedel, že chce ísť na cirkevnú školu. „Páči sa mi tu najmä rodinný rozmer, keďže je to taká malá komunita, kde sa všetci poznáme. Vládne tu priateľská atmosféra medzi žiakmi a učiteľmi,“ poukazuje na pridanú hodnotu vzdelávacej inštitúcie. Veľmi rád navštevuje duchovné cvičenia a rôzne exkurzie.

Tretiačka Martina preferovala túto školu tiež pre jej rodinný charakter. Nedávno sa podieľala na príprave imatrikulácie pre prvákov, ktorá bola ladená vo farmárskom štýle. A ako ju ovplyvňuje v živote fakt, že je študentka cirkevného gymnázia? „Štúdium ma mení a formuje. Spoznala som tu mnoho úžasných ľudí. Sme skvelý kolektív. Spoznávam tu tiež nové spôsoby, ako sa dá prežívať viera.“

Petra chodí do štvrtej triedy, rada absolvuje rôzne školské akcie a súťaže. Na záver našej návštevy odpovedala na otázku, prečo by toto gymnázium odporučila iným mladým ľuďom. A určite by s jej výpoveďou súhlasili aj ostatní študenti.

„Mladí ľudia tu majú možnosť rozvíjať sa v duchovnej oblasti, ale aj vo vlastných talentoch a záujmových činnostiach. Je tu šanca budovať bližší vzťah aj s učiteľmi, keďže sa nám venujú oveľa viac než na iných väčších školách.“