Školy sa pripravujú na zmenu klímy

Na Slovensku sú školy, na ktorých učitelia spolu so žiakmi začali robiť konkrétne opatrenia na adaptáciu na prichádzajúce extrémy počasia.
Ján Lauko 16.05.2019
Školy sa pripravujú na zmenu klímy

Žiaci Základnej školy Andreja Radlinského v Sliači využili zvod dažďovej vody, ktorým sa voda odvádza do kanalizácie, na vytvorenie dažďovej záhrady. Tá sa má stať živou učebnicou, ktorá ukazuje pestrosť rastlín a živočíchov. Vysadené rastliny pomôžu lepšie využiť dažďovú vodu, súčasne budú tvoriť poznávaciu a oddychovú časť záhrady. / Snímka: www.klimaspaja.sk


V súvislosti s klimatickými zmenami počúvame v poslednej dobe o celosvetových štrajkoch študentov, ktorí upozorňujú na závažnosť problému v našom životnom prostredí. Mnohí neostávajú iba pri rečiach, ale reálne sa snažia prispieť k ochrane priestoru, v ktorom žijeme. I na Slovensku sú školy, na ktorých učitelia spolu so žiakmi začali robiť konkrétne opatrenia na adaptáciu na prichádzajúce extrémy počasia. Do konca školského roka sa chystajú vybudovať dažďové záhrady, zelenú strechu, vysadiť vertikálnu zeleň ako ochranu pred horúčavami a mnoho ďalších opatrení.

 

Malé opatrenia, ktoré školy zvládnu samy

V rámci projektu Klíma nás spája, ktorý koordinuje CEEV Živica a finančne podporuje predajca drogériového tovaru, učitelia a žiaci absolvovali trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová. Po jeho skončení pripravili návrhy prvkov, ktoré teraz začínajú na svojich školách a školských pozemkoch vytvárať. „Vybrané školy prvok nielen vybudujú, ale budú ho aj používať pri vyučovaní. Študenti vytvárajú na mieru šité rovesnícke vzdelávanie, ktoré si potom vyskúšajú na mladších spolužiakoch, aby prvok iba nestál niekde v záhrade, ale bol bežnou súčasťou vyučovania vonku,“ vysvetlil Peter Svitek, koordinátor projektu.

„Prvky boli volené tak, aby boli duplikovateľné aj na iných školách a aby neboli príliš finančne náročné. Cieľom projektu nie je vytvoriť opatrenia, ktoré je možné vybudovať iba s profesionálmi, práve naopak. Podporili sme malé opatrenia, ktoré zvládnu školy viac-menej samy a na ich príprave a realizácii sa môžu podieľať aj samotní žiaci a rodičia,“ priblížila Petra Ježeková, manažérka projektu.

Školy si vytvorené opatrenie nenechajú iba pre seba – v rámci aktivít projektu sa budú deliť o svoje skúsenosti aj so školami vo svojom okolí. Pozvú ich na návštevu a ukážu im, ako prvok funguje, ako ho budovali a predvedú im aj to, ako s ním učia.

 

Dažďové záhrady či suchý potok

A aké prvky si školy pripravili? Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach napríklad pripravuje zazelenenie prehriatej lexanovej chodby medzi budovami školy. Základná škola v Semerove sa zasa rozhodla vybudovať dažďovú záhradu, podobne ako Základná škola J. A. Komenského v Revúcej. Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici plánuje vytvoriť suchý potok na odvádzanie dažďovej vody a panel s búdkami pre netopiere.
Projekt má ambíciu pokračovať aj v ďalšom školskom roku a umožniť tak ďalším školám na Slovensku naučiť sa o klimatickej zmene vonku a prakticky.