Ľudovít Malík 25.06.2019

Viera do dôsledkov

Katolícka cirkev na Slovensku je rasistická a podporuje segregáciu. Takéto priame či nepriame obvinenia môžeme čítať v tlači v posledných týždňoch. Týkajú sa vzťahov Slovákov a Rómov.
Viera do dôsledkov
Igor Hanko 25.06.2019

Editoriál 26/2019

„K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery je cesta každého človeka celkom osobná,“ vyjadril sa raz pápež Benedikt XVI. Milí čitatelia, počas letných mesiacov radi cestujete, putujete na posvätné miesta, ale častejšie si sadnete i k zaujímavej knihe. Všetko sú to spôsoby, akými môžeme objavovať Božiu prítomnosť v našom živote. 
Editoriál 26/2019
Magdaléna a Lýdia Szigetiové 24.06.2019

Absolvovali duchovné cvičenia s Danielovým pôstom

Duchovné cvičenia s Danielovým pôstom sa od 30. mája do 2. júna uskutočnili pod vedením pátrov Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, známych pod označením pallotíni v Centre Božieho milosrdenstva pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. 
Absolvovali duchovné cvičenia s Danielovým pôstom
Stanislav Bajaník 21.06.2019

Pyxida bola vzácnym darom

Pred 45 rokmi objavili v obci Čierne Kľačany pri Zlatých Moravciach jedinečnú šperkovnicu z čias Veľkomoravskej ríše, ktorá patrí medzi dvanásť známych exemplárov na svete.
Pyxida bola vzácnym darom
Štefan Kondis 21.06.2019

V Arcidiecéznom centre v Prešove súťažili

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy v zastúpení diecézneho riaditeľa Štefana Kondisa zorganizovali 29. mája už 9. ročník misijnej vedomostnej súťaže starších žiakov základných škôl. 
V Arcidiecéznom centre v Prešove súťažili