Adventné prekvapenia

Prvá adventná nedeľa - C
Martin Kramara 26.11.2021
Adventné prekvapenia

Snímka: Martin Kramara

Cestou z Hrebienka na Téryho chatu som zažil niečo nečakané. Stretol som líšku. Krásnu, ryšavú, s velikánskym chvostom. Skrížila mi cestu, zapózovala, kým som vytiahol mobil, a potom ušla preč. Keď už som mal v ruke telefón, dal som líšku a Hrebienok do googla. A tam ďalšie prekvapenie.

Objavil som, že sa volá Eliška a na chodníku býva často, písali o nej aj v novinách. Cestou nazad som bol lepšie pripravený a podelil som sa s Eliškou o niečo z batoha. Horské túry sa trochu podobajú Adventu. Vyžadujú trpezlivosť a sú plné očakávania. Niekedy aj prekvapivých stretnutí.

Dlho kráčate údolím, kde okrem skál a stromov nič nevidíte. Viete však, že pred vami je vysoko položená chata alebo štít, odkiaľ bude nádherný výhľad. Trpezlivo kladiete nohu pred nohu, až dosiahnete cieľ. Chce to čas a chce to presvedčenie, že sa oplatí vydržať. Aj ľudský život je plný očakávania.

Dokonca niektorí tvrdia, že bez čakania niet života. O tom, kto na nič nečaká, na nič sa neteší a v nič nedúfa, povedia, že žije bez nádeje, akoby bol zaživa mŕtvy. Kto však nádej nestratil, ten vie čakať, lebo zistil, že dobré veci málokedy prichádzajú okamžite.

Plodom našej netrpezlivosti sú vynálezy ako instantná polievka. Ale kto chce dobrý obed, nebude ho variť za minútu z vrecúška. Na Prvú adventnú nedeľu nás evanjelium upozorňuje, že sa blíži naše vykúpenie. Očakávame ho trpezlivo, s nádejou, vo viere.

Lebo veriaci v Krista sa neuspokojí s instantnými potešeniami tohto sveta. Vie, že prichádza čosi oveľa lepšie. Zároveň sa neplaší pre otrasy a chvenia doby: veď má nádej vo večnosti. Nesmieme však zabudnúť, že súčasťou kresťanského očakávania je vždy aj čosi nečakané, prekvapivé.

Ak si niekto myslí, že ho vďaka viere už nemá čo prekvapiť, že všetkému rozumie a všetko pochopil, niekde je chyba. Lebo na Pánových cestách je mnoho nevšedných vecí. Tešme sa na ne (nielen) v tomto Advente.

A skúsme aj my počas nasledujúcich týždňov niekomu pripraviť malé prekvapenie. Radosť, ktorú nečakal. Drobnosť, ktorá poteší. Maličkosť, ktorá vyčarí úsmev. Nech nás ku konkrétnemu prejavu lásky povzbudí práve očakávanie nášho milovaného Vykupiteľa.