Ak chceš, môžeš

Šiesta nedeľa v cezročnom období - A
Igor Hanko 12.02.2020
Ak chceš, môžeš

Ilustračná snímka: Artur Dziula/unsplash.com

V médiách, na sociálnych sieťach aj na našich uliciach sa stupňuje predvolebný boj. Sľubujú sa legislatívne úpravy, hovorí sa o zmenách. Od múdreho a spravodlivého zákonodarstva naozaj závisí pokoj a prosperita krajiny. Ale nie iba. To podstatné vychádza z nášho postoja. Už stáročia to zdôrazňujú biblické texty, ktoré dnes čítame. 

Evanjelista Matúš nám predstavuje Ježiša na vrchu ako nového Mojžiša, ktorý túži priviesť svojich poslucháčov k hodnotám nebeského kráľovstva. Preto od nich žiada dokonalejšiu spravodlivosť. Tá je však oveľa viac než „neprestupovanie“ Zákona. V dnešnom úryvku sa zameriava na tri dôležité témy, ktoré treba prehĺbiť láskou: násilie, manželská vernosť a úprimnosť. 

Zmysel príkazu Nezabiješ! je oveľa širší. Veď aj z jazyka sa môže stať vražedná zbraň! Pápež František to prirovnáva k terorizmu: „Kto ohovára, je teroristom, pretože svojím jazykom vrhá bombu a odchádza preč; a vec, ktorú hovorí, táto bomba, ktorú vrhá, ničí povesť druhého.“ Preto nás Ježišove slová pozývajú vnášať veľa lásky do medziľudských vzťahov a v pokore hľadať spôsoby na pokojné urovnanie konfliktov.

Kristus je človekom svojej historickej doby a dobre pozná biblický pohľad na ženu. Spočiatku bola podriadená svojmu otcovi a neskôr manželovi. Nový Mojžiš však mieri omnoho vyššie. Vzťah manželov vidí v takej kvalite, že ani jeden nebude nútený zutekať. 

Prísaha bola praxou pre všetky národy. Biblia ju pripisuje ľuďom aj Bohu. Bol to druh spoločenského a posvätného aktu. Posledná záruka pravdy, ktorú človek môže ponúknuť.

Učeník nebeského kráľovstva je povolaný, aby bol predovšetkým úprimný k sebe samému. Prvá lož, ktorej sa treba vyhnúť, je vidieť sa v nesprávnom svetle. Keď sa osobne stretávame s Bohom, spoznávame naše tiene. Pred ním sa nepotrebujeme tváriť, že sme lepší. Ak však človeku chýba pravá láska k Bohu a k blížnemu, ťažko naplní mieru príkazov pozemského, nieto ešte nebeského zákonodarcu.