Ako získať brata napomenutím

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období - A
Igor Hanko 02.09.2020
Ako získať brata napomenutím

Dnešná liturgia Božieho slova nás pozýva na odvážnu reflexiu o medziľudských vzťahoch. Podľa slov proroka Ezechiela by sme si mali všímať našich bratov a stať sa ich ochrancami. Svätý Pavol nás povzbudzuje k pozornej láske voči blížnemu a evanjeliový úryvok nám predstavuje postup, ako riešiť konflikty najúčinnejším spôsobom.

Komunita, pre ktorú evanjelista Matúš píše, sa borila s viacerými problémami. Bolo by mylné nazdávať sa, že kresťania v prvotných spoločenstvách boli dokonalí. Stačí pozorne listovať knihu Skutky apoštolov a hneď zistíme, aké boli medzi nimi vzťahy.

Pomohlo by tváriť sa, že o nič nešlo? Alebo by sa mal konflikt riešiť verejne? Aby sa predišlo mnohým škodám, pýtajú sa, aký postup im radí Ježiš. A tu je jeho odpoveď: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď...

Prvé, čo by nás z tohto výroku malo zaujať, je skutočnosť, že i uprostred veriacich ľudí nastávajú prehrešky. Tento fakt nám prezrádza veľkú pravdu o človeku.

Na skutočné obrátenie potrebujeme celý život, pretože hriech nás sprevádza na každom kroku. Môžeme mať nezabudnuteľnú skúsenosť stretnutia sa s Bohom, a predsa sa voči nemu dopustíme previnenia.

Druhý detail – ten, kto sa proti tebe prehrešil, je tvoj brat. Nikdy to nesmieme stratiť z nášho zorného uhla. Previnil sa, ale je to stále môj brat.

Tretí krok k zmiereniu je Ježišova výzva: „Choď.“ Prikazuje nám aktivitu: „Prestaň sa dívať na vlastné zranenie. Nezostaň na tomto bode. Urob niečo, aby si sa posunul vo vzťahu!“

Cieľový bod na ceste zmierenia je získať späť za brata toho, kto sa voči mne prehrešil. Opačný postup vytvára hnevníka, ale nikdy nie brata.

Záver úryvku je čerešničkou na torte. Ak sa to nepodarí ani spoločenstvu: „Nech ti je ako pohan.“ Ale ako sa má kresťan správať k pohanovi? Má poslanie získať ho evanjeliom pre Krista a zároveň ho prijať za svojho brata. Ježišovi sa tento postup osvedčil. Nevyčítal nám naše hriechy, ale išiel na kríž, ktorý patril nám.

A týmto skutkom lásky získal mnohých za svojich bratov. I nás.