Byť vlk alebo baránok

Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ S takýmto označením Krista má už dnešný človek problém – byť označený ako „baránok“ sa jednoducho nenosí, je to slabé, až smiešne označenie.
Ľubomír Grega 13.01.2023
Byť vlk alebo baránok

Snímka: pixabay.com

Oveľa silnejšími znakmi, ktoré sa dostali aj do mnohých erbov a symbolov mocných, ba aj krajín, sú orol a lev.

Lenže baránok veriacemu Židovi dokázal hneď prebudiť pamäť a zaviesť ho do Egypta, kde jeho zotročení predkovia v jednu tajomnú noc s veľkou nádejou v Božiu záchranu zabíjali baránky, aby si ich krvou natretou na dverách zachránili život.

Nehovoriac o tisícoch baránkov, ktoré každý rok pred Veľkou nocou viedli k Jeruzalemskému chrámu a prinášali ako obetu za svoje hriechy. Baránok bol pre Židov viac ako znamenie. A Ján Krstiteľ veľmi dobre vedel, čo hovorí.

V jednej kázni som zachytil zaujímavú otázku: „Čím by ste chceli byť viac pre tento svet: vlkom či baránkom?“

Ktovie, ako si odpovedali poslucháči, ale kazateľ na vyslovenú otázku odpovedal: „Ak by sme sa rozhodovali podľa sveta, baránok nemá šancu obstáť. Ale ak by sme sa na týchto dvoch pozreli cez nádej v Boha, baránok je oveľa silnejší, pretože má pastiera – Ježiša Krista, ktorý nechráni vlky, ale ovce. Lepšie je byť Dávidom s jedným prakom, ale s Bohom na svojej strane, ako Goliášom s najmodernejšou výzbrojou, ale odkázaným iba na seba. Lepšie je byť šesťdesiatročným Petrom, ktorý svoj život oprel o ukrižovaného Krista, ako tridsaťročným Petrom, ktorý sa opieral iba o svoju pevnosť a zlomil sa.“

O nádeji sa hovorí, že je pre každého. Preto Božia milosť dokáže meniť aj levy na baránky, vlky na ovečky a ľudí na anjelov. Zhrnuté slovami archanjela Gabriela: „Bohu je všetko možné.“

Takže vieme, ako bol označený Ježiš a čo to znamená. Ale viete, ako označujú vás? Čím ste pre svoje okolie? Ľudia z ríše zvierat použili už veľa prirovnaní pre seba: pyšný ako páv, prešibaný ako líška, úlisný ako had, múdry ako sova... Dalo by sa v tomto zozname dlho pokračovať, ale ak ešte nie sme ako „baránok“, máme čo robiť, inak zostaneme bez pastiera – Ježiša.