Duch pravdy vás uvedie do pravdy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - B
Pavol Gavenda 19.05.2021
Duch pravdy vás uvedie do pravdy

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

V každom spore sú dve strany a každá z nich má svoju pravdu. V právnickom systéme sa to nazýva, že je to tvrdenie proti tvrdeniu; a keďže ani jedna strana nechce ustúpiť, vždy rozhoduje súd. O pravde nám hovorí na sviatok Zoslania Ducha Svätého aj Pán Ježiš: „Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy.

Ako sa môžeme o tom presvedčiť? Veď aj pri Ježišovom procese sa Pilát pýta: „Čo je pravda?“ (Jn 18, 38). Tieto slová Pána Ježiša znamenajú toľko, že aj v nás bude pôsobiť Duch Svätý, ktorého apoštoli prijali na Turíce; my ho prijímame vo sviatostiach a osobitne sme ho prijali vo sviatosti birmovania.

Ale pýtajme sa: Stojíme o túto Ježišovu pravdu Ducha Svätého? Sme vôbec tí, ktorí chcú, aby sa dali aspoň trochu uviesť do plnej pravdy, teda krásy a náuky evanjelia? Ak budeme vzývať Ducha Svätého, on nás uschopní konať podľa evanjelia, ako konala pani Jonesová.

Mala nie príliš príjemnú susedku, ktorá ju raz ohovorila pred inými a vyniesla o nej veľmi zlé úsudky. V prvej chvíli sa chcela rozbehnúť a poriadne sa vyvadiť so svojou susedou.

Potom sa však upokojila; o niekoľko dní sa stretla s blízkou priateľkou svojej osočovateľky a hovorila jej takto: „Bývam vedľa pani X. Musím povedať, že je to veľmi milá pani a ozaj dobrá suseda. Som veľmi rada, že bývam vedľa nej a pokladám si za veľké šťastie byť jej priateľkou.“

Krátko nato sa osočovateľka pristavila pri pani Jonesovej a takto sa jej prihovorila: „Chcela by som byť ozaj vašou dobrou priateľkou. Azda som nebola vždy taká dobrá voči vám, ako to o mne hovoríte. Odpustite mi, odteraz ste mojou veľmi milovanou susedkou.“

O starej klebete sa nikto nezmienil a od tej chvíle sa tieto dve susedky stali veľkými priateľkami. Hľa! Takto nás Duch Svätý – Duch pravdy vovádza do Božej pravdy a lásky. Otvorme mu svoje srdce, aby bolo plné jeho pravdy.