Galilea národov

Tretia nedeľa v cezročnom období - A
Igor Hanko 22.01.2020
Galilea národov

Maľba Nikolaja Lomteva z prvej polovice 19. storočia: Kázanie na vrchu. Snímka: wikimedia commons/voľné dielo

Kto bol v jarných mesiacoch v Izraeli a navštívil jeho severné územie, Galileu, určite si odniesol zážitok z prekrásne zeleného a členitého územia. V pohraničnej oblasti okolo Galilejského jazera sa i v súčasnosti stretávajú ľudia rôznych rás, kultúr a náboženstiev.

Evanjelium dnešnej nedele nám predstavuje začiatky Ježišovho verejného života práve v mestách a dedinách galilejského regiónu. Jeho misia sa nezačína v Jeruzaleme, v centre judaizmu, ako by sa dalo predpokladať na základe jej významu pre celý národ očakávajúci mesiáša.  

Rodí sa v okrajovej a zaznávanej oblasti, ktorou náboženské autority pohŕdali. Žili v presvedčení, že z Galiley prorok nepovstane. Evanjelista Matúš cituje proroka Izaiáša, aby čitateľa upozornil na dôležitý fakt. Práve v Galilei, považovanej za kraj pohanov, zažiari svetlo. Bude ním Kristus, ktorého Boh po krste verejne vyhlasuje za svojho milovaného Syna.

Počnúc Galileou Ježiš učí, že nikto nie je vylúčený zo spásy. Práve naopak, Boh uprednostňuje začať od periférií, od posledných, aby sa dostal ku všetkým. Ježiš rozprúdil svoje poslanie nielen z „bezvýznamného“ územia, ale aj s ľuďmi „nízkeho profilu“.

Najbližších spolupracovníkov, apoštolov, si nevyberá zo škôl najlepších zákonníkov a učiteľov Zákona, ale spomedzi pokorných a jednoduchých rybárov, ktorým záleží na príchode nebeského kráľovstva. 

Galilea sa stáva obrazom dnešného sveta - prítomnosť rôznych kultúr, stretávanie sa a porovnávanie. Môžeme sa cítiť ohrození a začať stavať ploty. Ježiš nás však upozorňuje, že evanjelium, ktoré prináša, nie je vyhradené pre časť ľudstva a konkrétne územie.

Musí sa oznamovať všetkým a všade. Je určené aj tým, ktorí ho neočakávajú. Nezabúdajme na našu katolíckosť! Preto nás pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium cielene povzbudzuje k našej nenahraditeľnej úlohe: „Všetci sme pozvaní prijať toto povolanie: vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia.“