Kajajte sa a verte evanjeliu

Tretia nedeľa v Cezročnom období - B
Pavol Gavenda 20.01.2021
Kajajte sa a verte evanjeliu

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Poznáme príslovie – Jedným uchom dnu, druhým von. Čo to vlastne znamená? Vieme veľmi dobre, že človek niečo aj počúva, ale nič si z toho nezapamätá. A nielenže nezapamätá, ale ani si to nevšimne.Tret

Ako často aj my kresťania máme podobný postoj k dnešnej Ježišovej výzve, ktorú nám predkladá svätý Marek: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ V dôsledku čoho? Lebo človek má skôr tendenciu predkladať Bohu modlitbu, teda aby Pán počúval nás miesto toho, aby sme my počúvali jeho. Skúsme však urobiť výnimku a povšimnúť si jeho výzvu „kajajte sa a verte evanjeliu“.

Táto jeho výzva znamená pre nás zmeniť myslenie i srdce; a zároveň nás robí aj zodpovednými za to, aká bude naša odpoveď. Božie kráľovstvo už prišlo z jeho iniciatívy. Avšak vstup doň je vyhradený mojej slobode, teda závisí to len od toho, ako sa rozhodnem.

Kajať sa znamená, že sa zameriam na Ježiša a v jeho stopách sa vydám na tú istú cestu ako on. Kajúcnosť má svoj začiatok, ktorý spočíva v dôvere v Ježiša. Ale potom je to skutočnosť, ktorá trvá celý život a spočíva v postupnom zameriavaní každého svojho kroku podľa jeho krokov. Je to ustavičný exodus, ustavičné vychádzanie z klamstva do pravdy, z otroctva do slobody, z temnoty do svetla, zo smrti do života, a pritom vôbec nemáme strach. 

Za výzvou na pokánie hneď nasleduje: „Verte evanjeliu.“ Evanjelium je Ježiš Kristus, Boží Syn, prítomný pri hlásaní v prvej osobe. Viera nie je len súhlas rozumu s pravdou, ktorú ohlasuje Ježiš, ale je dôverné oddanie sa tomu, kto hovorí ku mne. Veriť znamená milovať a stotožniť svoj život s Ježišom.

Konkrétne to znamená primknúť sa k Ježišovi, ísť za ním a nasledovať ho, aby som mohol zostať u neho. Znamená to používať uši, aby som ho počúval; nohy, aby som ho nasledoval; oči, aby som ho videl; ruky, aby som sa ho dotýkal, a predovšetkým srdce, aby som ho miloval.