Kristus to aj dnes vidí inak

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 26.08.2022
Kristus to aj dnes vidí inak

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Henry Ford sa raz spýtal jedného zo svojich spoločníkov, aký má životný cieľ. „Chcem zarobiť milión dolárov,“ odpovedal bez váhania mladý muž. Zakladateľ automobilky mu pri ďalšom stretnutí daroval okuliare. Namiesto skiel mali do rámu vložené dva veľké strieborné doláre.

„Nasaďte si ich,“ požiadal mladíka Ford, „a povedzte mi, čo vidíte.“ Mladý muž odpovedal: „Nič, pretože mi pohľad blokujú tie doláre.“ „Isteže,“ poznamenal Ford, „a presne tak je to aj so životnými cieľmi. Ak vám pohľad zastrú peniaze, unikne vám mnoho dôležitejších cieľov aj príležitostí.

Usilujte sa mať ako cieľ službu ľuďom, a tak sa vám otvorí oveľa širšia perspektíva.“ Všeličo nás dokáže v živote „zablokovať“, uzavrieť do malého horizontu: jedného peniaze, druhého pýcha, túžba po moci či kariére, ďalšieho ctižiadosť. Božie slovo dnešnej nedele nabáda na pokoru a službu.

To je stály paradox: Boží Syn, zvrchovaný Kráľ neba i zeme, neučí svojich nasledovníkov vládnuť. Ale slúžiť. Neškolí ich v manažmente či personalistike, ale vedie ich k pokore a trpezlivosti so všetkými, obzvlášť s tými najposlednejšími. Boh stále znovu spája z nášho pohľadu nespojiteľné.

Najväčšiu moc s najväčšou pokorou. Najväčšie bohatstvo s najväčšou chudobou. Najväčšiu silu s úplnou slabosťou. Spoločenská atmosféra je dnes priaznivo naklonená líderstvu, výnimočnosti, zápasu o prvé miesta. Nemálo literatúry vychádza s tematikou nadobúdania sebadôvery, ba aj schopnosti ovládania druhých.

V niečom sú tieto knihy azda užitočné. Zdravá sebadôvera je pre život dôležitá. Bez sebaúcty si nedokážeme vážiť iných ľudí ani rozvíjať správny vzťah s Bohom. Prílišné sebavedomie a presvedčenie o vlastnej dôležitosti sú však zase na škodu.

Keď mi zverili úrad, ktorý bol spojený s častým verejným vystupovaním, starší, skúsený kňaz s humorom poznamenal (prepáčte za expresívny, no autentický výraz): „Príliš sa nežer!“ Pochopil som, že má na mysli samoľúbosť. A rád na tú vetu spomínam.

Keď človeka premôže pokušenie namiesto konania služby chcieť čosi znamenať alebo zhromažďovať, rýchlo opúšťa Kristovo videnie. A ako to vidíš ty, drahá sestra, milý brat?