Kto pripravuje príchod?

Druhá adventná nedeľa - C
Martin Kramara 03.12.2021
Kto pripravuje príchod?

Ilustračná snímka: Ján Lauko

Pán Komrska, vodič trolejbusu, v jednom z blogov, ktoré rád čítam, opisuje, ako raz v nedeľu šoféroval pomalšie, aby stihli nastúpiť dvaja chlapci. Keď uvideli trolejbus, ozlomkrky sa rozbehli. Väčší bežal o čosi rýchlejšie, ale zastávka bola aj tak ďaleko, aby to stihol.

Trolejbusár ubral plyn a vyrátal to tak, aby chlapci mohli nastúpiť. Keď na zastávke otvoril dvere, „doletel“ ten väčší, obrátil sa smerom na menšieho, ktorý zaostával, a vyhŕkol: „Vidíš, keby si ma nemal, tak nám ujde!“ Šofér s úsmevom píše, že aj my dospeláci si niekedy myslíme, na čom všetkom máme zásluhu.

A pritom nám to ktosi dopredu pripravil. Mieri tým na Všemohúceho, ktorý nás svojou milosťou predchádza i sprevádza. Na Druhú adventnú nedeľu počúvame výzvu sv. Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži!“

Je to výzva, aby sme urobili, čo je v našich silách. Zároveň však nezabudnime, že Boh koná skôr než my, aby sme ho mohli privítať. Uvažujúc nad týmito slovami, spomenul som si na prípravu návštevy Svätého Otca. Aby sa mohla uskutočniť, stovky z nás ju chystali a pracovali vo dne aj v noci.

Ale keď sme po odchode pápeža uvažovali, čo bolo najdôležitejšie, zhodli sme sa, že to bolo priaznivé počasie. Chystali sme sa, modlili sa, ale Pán pripravil to dôležité. Táto skúsenosť podčiarkla ešte jednu vec. Že človek nič nedokáže sám.

Nevyhnutný bol tím: museli sme spolupracovať. Podobne: nik sa nespasí sám. Ak si niekto myslí, že na Boží príchod sa pripraví bez ohľadu na ostatných, mýli sa. Veľmi. Sme v tom všetci spolu. Ani Ján Krstiteľ si proroctvo nenechal pre seba. Nebolo mu jedno, či budú ostatní nachystaní.

Odvážne všetkým hlásal: „Pripravte cestu!“ Aký je teda môj postoj k viere? Je to „moja vec“? Myslím si, že si spásu sám zaslúžim? Že som lepší než ostatní? Pomodlime sa tento týždeň s niekým, s kým sme sa ešte nemodlili! Alebo pripravme niekomu príležitosť vykonať dobrý skutok.

Aby sme nezabudli, že sa treba dobre a hlavne spoločne pripravovať na Boží príchod! A aby sme si pripomenuli, že Boh pripravuje všetko dávno pred nami.