Matka všetkých matiek

NEDEĽA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA 
Ľubomír Grega 11.09.2019
Matka všetkých matiek

Snímka: wikimedia commons

V roku 2015 prebehol zaujímavý prieskum o tom, ktoré krajiny sú najlepšie pre matky. Okrem iného sa posudzovalo zdravie matiek, úroveň ich vzdelania, výška príjmov a spoločenské postavenie. Zo 179 krajín prvú priečku obsadilo Nórsko a za ním Fínsko. Poslednú priečku získalo Haiti. Slovensko sa ocitlo na 34. mieste hneď po Spojených štátoch amerických.

Zaujímavá správa, ktorej sa podarilo vyzdvihnúť iba materstvo zdravých, vzdelaných, dobre zaplatených a spoločensky vážených žien. Materstvo tých, ktorým sa v živote ušla choroba, problémy, neistota a bezvýznamné miesto, akoby v očiach sveta nemalo hodnotu.

S veľkou pravdepodobnosťou aj život Ježišovej matky Márie by znížil požadovanú úroveň materstva v uvedenom prieskume, keďže už od chvíle počatia musela čeliť rôznym ťažkostiam, neistotám a zápasu nielen o svoj život, ale aj o život Dieťaťa, ktoré nakoniec videla zomierať na kríži.

Napriek tomu sa táto trpiaca a veriaca matka stala blízkou nášmu národu, pretože len málokto z nás pozná život bez trápenia a bolesti.
Za touto bolestnou Matkou stojí dlhý rad vzácnych matiek, ktorých svet nepozná, pretože nie sú ničím zaujímavé, nepatria medzi celebrity, nevšimli si ich žiadne médiá, iba s vierou žijú svoje všedné dni darované ostatným.

Ani len netušíme, koľké v svojej pamäti zápasia s vysloveným požehnaním, ale aj s bolestným proroctvom o svojich deťoch.
Koľké z nich v svojich dušiach cítia vbodnuté meče z Božích, ale aj ľudských slov.

Koľké bezmocne kráčajú krížovými cestami svojich detí, ktoré nesú kríže posmechu, nevyliečiteľnej choroby, ťažkých závislostí či zbytočne pokazených životov.
Koľké vystúpili až na vrchol kalvárie svojich najdrahších a vydržali stáť vo chvíli ich zomierania.

Aj dnešné ulice, nemocnice, úrady, pracoviská či chrámy sú plné bolestných matiek, ktoré chodia, prosia, vybavujú, pracujú a stále sa modlia za iných.
Za nás všetkých však stále oroduje Matka Mária, ktorá vie, čo je to stáť pri potupenom aj oslávenom, mŕtvom aj živom Ježišovi Kristovi.