Môj talent

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období - A
Pavol Gavenda 11.11.2020
Môj talent

Ilustračná snímka: © Ingimage

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, a zvlášť teraz v období pandémie, že niektoré firmy či podniky zanikajú alebo ak nie, tak sa rekvalifikujú, aby mali lepší a väčší úžitok. Najväčším a najmúdrejším hospodárom je Boh.

On vložil aj do človeka určité dary i schopnosti, a teda právom očakáva, že človek svojím životom v príhodnom čase prinesie hojné ovocie dobra a svätosti pomocou milosti, ktorú dostáva taktiež od Boha.

K takémuto uvažovaniu nás vedie aj Ježišovo podobenstvo o sluhoch a talentoch, ktoré im pán zveril. Sluhovia, čo ich zužitkovali, dostali odmenu - pozvanie od pána: „Bol si verný nad málom: vojdi do radosti svojho pána.“

Je na mieste, aby sme sa pri týchto slovách zamysleli, k čomu nás vedie Ježišovo podobenstvo. K poznaniu, že tým pánom je sám Boh a zveril nám okrem časných majetkov a dobier aj určité dary - talenty, ktoré máme zúročiť pre svoj život.

Ak uvažujeme o tom, že nevieme v sebe objaviť žiadny talent, predsa niekoľko ich má každý z nás. Prvým je náš časný život tu na zemi. On je nevyhnutnou podmienkou na získanie večného života. Preto sa treba oň svedomite starať a zveľaďovať ho podľa Božej vôle.

Druhým je rozum, ktorý sa prejavuje výdobytkami vedy a techniky, ale tiež ho má človek využívať pre svoje dobro a dobro blížnych, ako aj na oslavu Boha.

Tretím je slobodná vôľa. Ona usmerňuje všetko vedomé a záslužné konanie človeka. Ak sa v nej rozhodne pre zlo – hriech, zakopáva tento svoj talent a musí počítať so stratou zásluh pre večnosť. Usilujme sa svoju slobodnú vôľu vo všetkom zladiť s Božou vôľou.

Štvrtým talentom od Boha je večný život. Ten dosahujeme životom viery a nábožnosti, prijímaním sviatostí a zachovávaním posväcujúcej milosti vo svojej duši. Venujme všetkým štyrom náležitú pozornosť a potom budeme aj my pozvaní slovami: „Bol si verný nad málom: vojdi do radosti svojho pána.