Najzraniteľnejší

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA - A
Igor Hanko 25.12.2019
Najzraniteľnejší

Úplná radosť v rodine môže nastať vtedy, ak ju každý člen nehľadá pre seba, ale stará sa, aby mali radosť jeho blízki. Venovanie dobra ostatným je totiž podmienkou šťastia, ktoré pochádza od Boha.

Veľmi dobre si to uvedomoval svätý Jozef. Ale aké šťastie a koľko ho bolo v rodine Jozefa a Márie? Jozef prijíma Ježiša za syna a mudrci od východu sa mu klaňajú ako kráľovi; zároveň však Ježiša odmietajú a prenasledujú mocnári z jeho vlastnej krajiny.

Na Dieťa čaká bolestná skúsenosť prežitia dejín svojho ľudu. Po úteku do Egypta, po vraždení neviniatok, po rokoch mimo vlasti sa Ježiš vracia s Jozefom a Máriou do zasľúbenej zeme. Tento úryvok predstavuje drámu Izraela aj ľudí zo všetkých krajín sveta. Žiaľ, ani súčasnosť nepredstavuje výnimku.

Na jednej strane stojí „kráľ“, na druhej „dieťa“. Dobrý človek je prenasledovaný zlým. Dobro prehráva a zlo je čoraz silnejšie. Na konci víťazí nevinný, ale svojou krvou. 

Ježiš je naozaj synom Márie a pred zákonom i Jozefovým. Neminul ho teda údel jeho bratov, Jakubových synov. Evanjelista Matúš nám osud tejto rodiny predstavuje na pozadí naplnenia starozákonných proroctiev. So zvláštnym zámerom si všíma konanie Jozefa, ktorý nemyslí na seba. V centre jeho pozornosti sú vždy milované osoby, ktoré mu zveril Boh. Dieťa a jeho matka Mária.

Jozef vstáva aj uprostred noci a uteká, aby im zachránil život. Ako utečenec pritom stráca prácu, dom, istoty, dôstojnosť. Jeho šťastie závisí od bezpečnosti Dieťaťa, ktoré svoj život ako človek iba začína. 

Ten istý postoj vidíme aj neskôr. Jozef sa s rodinou nevráti do Judey, kde vládne Herodesov syn, pretože chce ochrániť svoju rodinu pred prípadným nebezpečenstvom. Usadí sa mimo jeho dosahu, v Nazarete. 

Príklad svätého Jozefa nás pozýva zachovať sa ako on. V akejkoľvek ťažkej situácii sa s našou rodinou ocitneme, nebojme sa. Boh je náš Otec a je stále s nami. Nebojme sa počúvať ho. A ešte niečo - ak chceme patriť do Ježišovej rodiny, nech je nám svätý Jozef inšpiráciou: ten najzraniteľnejší potrebuje moju najväčšiu starostlivosť.