Nové prikázanie

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C
Martin Kramara 12.05.2022
Nové prikázanie

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Mládencovi, s ktorým sa prednedávnom rozišla, napísala dievčina nečakaný odkaz: „Janko, veľmi ma mrzí, že som sa k tebe tak zachovala.

Odkedy nie sme spolu, nesmierne mi chýbaš. Stále na teba myslím a zistila som, že neviem bez teba žiť. Až teraz som si uvedomila, čo k tebe naozaj cítim, a preto ti chcem povedať: Milujem ťa! Milujem ťa! Milujem ťa! Tvoja Marienka. P. S. A gratulujem ti k tej výhre v štátnej lotérii!“

Čo všetko dnešný svet nazýva láskou? A koľko je v tej láske zištnosti, vypočítavosti či sebectva? Keby sme nebrali do úvahy „extrémy“, z ktorých sa smejú anekdoty: ak ľudia niekomu prejavujú lásku, je to zvyčajne založené aspoň na vzájomnej sympatii.

A očakávajú, prirodzene, že ich láska bude v nejakej podobe opätovaná, že z nej „budú niečo mať“. V evanjeliu však Ježiš hovorí o novom prikázaní lásky: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ A tu si uvedomujeme, že jeho láska nie je rezervovaná iba pre tých, ktorí ho majú radi.

Kristus miloval a zomrel aj za hriešnikov. Svojou smrťou na kríži ponúkol šancu každému: prvý vzatý do raja bol dokonca lotor ukrižovaný hneď vedľa neho. Aj my sme povolaní milovať nielen tých, ktorí nás milujú, ale tých, čo nás „nemusia“.

Dá sa to? Je to vôbec mysliteľné? Základným východiskom je uvedomenie si toho, že každý človek je Bohom milovaný a každému človeku Boh ponúka spásu.

Ak teda Boh túži po tom, aby ho čím viacerí spoznali a prišli do neba, a ak počúvame svätého Jána, ktorý v Zjavení opisuje, ako Boh pre nás všetko robí nové, ešte aj nové nebo a zem, tak potom sme to práve my, ktorí sme uverili v Krista, kto má v druhých vidieť objekty Božej lásky a v sebe spolupracovníkov Božieho plánu spásy.

„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať,“ zdôrazňoval Kristus. A prví kresťania to skutočne dokázali. „Pozrite, ako sa milujú,“ hovorili o nich.

Čo môžu povedať o nás? Možno by sme si želali, aby nás všetci milovali, aby sa k nám pekne správali. Je to úmysel, za ktorý sa treba modliť? A čo keby si začal s modlitbou za to, aby si ty dokázal mať každého rád?