Ozaj sme sa pochopili?

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 16.09.2022
Ozaj sme sa pochopili?

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Dvaja slovenskí turisti sa pozabudli pri prehliadke Berlína a ušiel im autobus. Rozhodli sa teda, že budú stopovať. Po nejakom čase im zastavilo nemecké auto. Jeden zo Slovákov k nemu pribehol a vyhŕkol: „Dobrý deň, ideme do Bratislavy, mohli by ste nás zobrať?“

Vodič naňho pozrel a spýtal sa: „Was?“ „Áno, áno! Nás, nás dvoch!“ naradostene zareagoval turista.

Občas to chvíľku trvá, kým zistíme, že sme sa nepochopili. Podobne ako v evanjeliu tejto nedele. Ak by si niekto myslel, že s úskokmi najďalej zájde, veď to aj Kristus Pán potvrdil, tak sa veru mýli.

„Pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal,“ počúvame z Ježišových úst na záver podobenstva. Boží Syn to však nehovorí preto, žeby schvaľoval podvody nesvedomitého správcu. Treba si všimnúť aj ďalšiu vetu: „Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“

Nesvedomitý správca dokázal byť „všetkými masťami mazaný“, keď šlo o peniaze. Mal v rukách takpovediac poslednú kartu. Zostávalo len pár hodín, kým sa všetko prevalí a on príde o miesto. Predtým než sa tak stane, mal ešte poslednú možnosť čosi urobiť.

Mohol si niečo „uliať“ pre seba, prv než mu zoberú „prístup k účtom“. Pochopil však, že to by mu len priťažilo. Niektorí exegéti uvažujú, že výborne poznal svojho pána, ktorý neznášal nesvedomitosť, zároveň však bol známy dobrotou a milosrdenstvom.

S poslednou kartou preto správca, ktorému bolo jasné, že „vyletí“, zahral na dve strany. Odpustil časť dlhov dlžníkom svojho pána. Tým ich potešil a získal akú-takú šancu, že ho v budúcnosti vezmú k sebe. Zároveň tieto posledné „operácie“ vykonal v intenciách svojho dobrého pána, ktorý rád prejavoval milosrdenstvo.

Tým získal akú-takú šancu, že mu po prepustení z práce nezničí povesť. Nedobre by však podobenstvo pochopil ten, kto by si myslel, že v ňom ide o chválu ratovania príjmov: lebo dobrý príjem rovná sa šťastná budúcnosť.

Nie. Kiežby sme, drahí čitatelia, objavili, že šťastná budúcnosť spočíva v niečom inom. A zároveň sme o ňu, o našu spásu dokázali zabojovať aspoň tak intenzívne ako správca o svoje šance na finančné príjmy.