Pane, nauč nás modliť sa

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 22.07.2022
Pane, nauč nás modliť sa

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Malého Janka, ktorý vyvádzal, poslali rodičia za trest do izby. Po nejakom čase vykukol z dverí a povedal: „Rozmýšľal som a prišiel som na to, že bez modlitby to nezvládnem. Tak som sa rozhodol dobre pomodliť. Môžem už ísť von?“

Mamička sa potešila nad chlapcovou sebareflexiou: „Pravdaže. To som rada, že si poprosil Boha o pomoc, aby si sa polepšil!“ Syn na ceste von pokrčil plecami: „Ja som sa nemodlil za to, aby som sa polepšil. Modlil som sa za vás, aby ste to so mnou vydržali!“

Bolo by zaujímavé poznať podiel počtu modlitieb, v ktorých ľudia Pána Boha žiadajú o niečo, čo je pre nich skutočne užitočné. Oproti modlitbám, v ktorých si pýtajú niečo, čo im až tak nie je na prospech. Neraz chceme meniť druhých alebo aspoň okolnosti života; seba samých však menej.

Božie slovo 17. cezročnej nedele nám modlitbu pripomína. Sám Ježiš reaguje na žiadosť svojich učeníkov a ukazuje im, ako sa modliť. A zároveň nabáda, aby sme vytrvalo prosili o dobré veci. Aj keď Pán Boh vie, že ich potrebujeme.

Veď nám samým je osožné, keď o ne prosíme. A keď si uvedomujeme, že neprichádzajú automaticky, ale z Božej dobroty. Vytrvalosťou v modlitbe dozrievame aj v rozlišovaní toho, o čo máme prosiť, čo zvládneme svojimi silami a za čím sa nám naháňať netreba. Čo je dôležité a na čom, naopak, až tak nezáleží.

Videl som v kláštore knihu, kde mohli návštevníci písať úmysly svojich modlitieb. Jej stredom šla záložka, na ktorej stálo: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“

Premýšľal som o tom v kontexte nedeľných čítaní a uvedomil som si, že práve v modlitbe, v Duchu Svätom, ideálne v spoločenstve s ďalšími veriacimi, sa najlepšie učíme, za čo sa treba modliť. Koľko a za čo sa teraz denne modlíš, sestra, brat?

Kedy máš svoj obľúbený čas a kde máš svoje obľúbené miesto? Nedáš sa príliš pohltiť starosťami o svetské veci namiesto toho, aby si mal čas na rozhovor s Bohom?

Veď to dobre vieš: samozrejme, že môžeš urobiť aj viac ako pomodliť sa. Keď si sa už pomodlil. No nemôžeš urobiť viac než pomodliť sa. Kým si sa ešte nepomodlil.