Parakletos

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C
Martin Kramara 20.05.2022
Parakletos

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Dvaja bratia súperili v poľovníctve. Jeden z nich objavil v novinách inzerát: „Predám psa s neobyčajnými schopnosťami, vhodného pre poľovníka, cena tritisíc eur.“

Zavolal, aby sa informoval. Predávajúci ho pozval, že mu psa predvedie. Prišli k rieke, majiteľ zobral kus dreva a hodil ďaleko do vody. Pes okamžite vyrazil a záujemca s úžasom sledoval, ako zviera prebehlo po hladine, vzalo drevo do zubov a donieslo ho na breh.

Nadšený tým, čo videl, psa napriek vysokej cene kúpil. Po návrate domov zavolal bratovi, aby mu predviedol, čo pes dokáže. Zviera poslušne zopakovalo aport z rieky. „Čo na to hovoríš?“ spýtal sa nadšene brata. Ten ohrnul peru a utrúsil: „To si dal tritisíc eur za psa, ktorý nevie plávať?“

Asi každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho, kto dokáže „nájsť problém na každé riešenie“. Kto miesto toho, aby sa z čohosi nového potešil, vymyslí, ako to starým spôsobom skomplikovať. Skutky apoštolov rozprávajú o tom, ako „prišli niektorí z Judey a poúčali bratov“, že ak sa nedajú obrezať, nemôžu byť spasení.

Takáto požiadavka bola pre kresťanov z pohanstva nesmierne zaťažujúca. Apoštoli sa zišli a poslali prekvapivú odpoveď: „Duch Svätý a my sme usúdili, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného.“

Urobili tým prelomové rozhodnutie: odmietli požiadavku založenú na presvedčení, že „vždy to bolo tak a ináč to byť nemôže“. Viedlo ich k tomu pôsobenie Ducha – ten im pri ohlasovaní naozaj pomáhal. Učil ich a pripomínal im všetko, čo im Kristus povedal. Parakletos.

Pôvodný grécky výraz, ktorým je v Jánovom evanjeliu označený Duch Svätý, sa zvykne prekladať viacerými spôsobmi. Ten, ktorý prichádza na pomoc, keď ho zavoláte, a stojí po vašom boku: po latinsky advocatus. Advokát. Zástanca. Poradca. Pomocník. Tešiteľ.

Ten, ktorý je s apoštolmi po Kristovom nanebovstúpení, aby neboli bez útechy a pomoci. Ten, vďaka ktorému vidíme veci Božím pohľadom. On otvára srdcia pre nové chápania a vyššie perspektívy. On jediný má naozaj riešenie na každý problém. Poznáš ho? Voláš k nemu denne o pomoc a skutočnú útechu?