Prerastie všetky byliny

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období - B
Pavol Gavenda 09.06.2021
Prerastie všetky byliny

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ak chceme nejakú skutočnosť, myšlienku či tézu lepšie priblížiť alebo vysvetliť druhému, používame prirovnanie. Prirovnanie využíva aj Pán Ježiš, keď hovorí o Božom kráľovstve – je ako horčičné zrnko.

Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. Toto podobenstvo znamená v prvom rade viditeľnú Cirkev – jej vznik a rast.

Môžeme skutočne povedať, že Cirkev je vo svete a v dejinách úžasné veľdielo, ktoré má trvať podľa Kristových slov do konca vekov a ktoré pekelné brány nepremôžu. Toto podobenstvo však smelo môžeme chápať aj v tom zmysle, keď ide o Božie kráľovstvo v duši jednotlivého človeka – veriaceho kresťana. Boh zasieva do jeho duše semienko Božieho kráľovstva pri svätom krste.

Ak sa mu utvoria priaznivé podmienky, môže vzrastať k dokonalosti a svätosti. A následne sa stať aj tým duchovným stromom, ktorý pod svoje konáre ukryje nebeské vtáctvo. Čiže iných ľudí okolo seba dvíha k Bohu, k dokonalosti a k šťastiu spásy.

Nech nás k tomu povzbudia aj slová anglického kardinála Georgea Basila Huma, ktoré povedal na rozlúčku svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri ukončení jeho návštevy Anglicka v roku 1982: „Bola to púť lásky, bol to festival priateľstva! Boli ste majstrom! Inšpirovali ste nás. Bez akejkoľvek pochybnosti môžeme tvrdiť, že ste nás upevnili vo viere.

Naučili ste nás, ako môže Katolícka cirkev v našej zemi vybudovať svoju budúcnosť.“ Hľa, takýmto košatým stromom, ktorý poskytuje istotu pravdy a lásky, môže byť každý kresťan, teda aj každý z nás kňazov svojim farníkom; otec, matka svojim deťom; a každý veriaci pre tých druhých: pre svojho priateľa, spolužiaka, spolupracovníka, manžela, manželku, pre svojho podriadeného, ale aj nadriadeného.