Sme prach

Prvá pôstna nedeľa - A
Igor Hanko 26.02.2020
Sme prach

Snímka: wikimedia commons

V tomto týždni na Slovensku rozhodujeme o našej budúcnosti na najbližších pár rokov. Už termín parlamentných volieb čosi dôležité naznačuje - sobota pred Prvou pôstnou nedeľou.

Slová evanjelia tohto dňa nás vedú na púšť. Ježiš sa tam 40 dní pripravuje na najvýznamnejšie roky svojho života. Rozhoduje sa, ako bude žiť. Vyberá si, akým typom mesiáša sa stane a akým spôsobom bude svoje poslanie realizovať. Vylučuje chlieb - obraz modelu života, ktorý sa vyčerpáva prehnaným zháňaním sa za materiálnymi vecami. Ježiš nechce ani moc a vládu, ktoré sú typické pre tento svet, a odmieta aj magickú víziu Boha.  

Vitajte v Pôstnom období! V telocvični, kde si dávame raz ročne prísne štyridsaťdňové cvičenie podľa príkladu nášho Majstra Ježiša. Pred nami sú dni revízie a nevyhnutnej nápravy, aby sme našli zmysel toho, čo robíme; aby sme zistili, či sa občas aj my nedáme opantať túžbou po dobrách tohto sveta, moci a „magického“ Boha. Najmä keď je nám toto všetko ustavične ponúkané ako najrýchlejšie riešenie našich problémov. 

Na púšť sa však ide iba s tým najpodstatnejším. Kto som? Odkiaľ a na čo som na svete? Aký je zmysel môjho života? Kam smerujem? Kto je pre mňa Boh? Skúsme si spísať veci, na ktoré sa chceme zamerať. Pomôžu nám stať sa autentickejšími. Hlavne v terajšom čase, keď byť kresťanom si vyžaduje hrdinstvo a často i mučeníctvo. 

Cestu našich štyridsiatich dní sme začali príťažlivo tragickým gestom - popolom na našej hlave - s upozornením: Na prach sa obrátiš. Kiežby sme na to nezabudli, keď nás pozvú na najbližšie dedičské konanie; keď sa objaví prvá ponuka na kariérny postup; alebo keď sa nám začne zdať, že úspešnejšieho od nás niet.

Majme to na mysli, keď skúmame zmysel dejín a ľudského života. Všetci sa raz stratíme zo scény tohto sveta. Delírium všemohúcnosti, ktoré niekedy uchvacuje ľudské ego, dokáže byť uzdravené aj jednoduchým výrokom: Si prach. Našťastie, prach, ktorý Boh osvecuje, transformuje, a ak mu dovolíme, urobí z neho majstrovské dielo. Vitajte na púšti!