Stať sa človekom

Narodenie Pána - 25. decembra - A - vo dne

Igor Hanko 22.12.2019
Stať sa človekom

Čakáme, že raz bude lepšie a rany sa zahoja. Čakáme, kým dieťa vyrastie. Čakáme, až sa naše napäté vzťahy uvoľnia. Čakáme, ako dopadnú voľby. Čakáme, kým sa dopečie koláč. Čakáme, že terajšiu skúšku zvládneme. Čakanie jednoducho patrí k ľudskému životu. 

Podľa starej židovskej tradície očakávaný Mesiáš z Dávidovho rodu prinesie pokoj a slávu Izraelu. Veriaci židia na jeho príchod čakajú ešte i dnes. Podľa kresťanov sa už čas naplnil a Mesiáš prišiel. Vďaka tomu sa dnes tešíme a oslavujeme Vianoce. 

Je tu však riziko, že skĺzneme iba do roviny spomínania na veci minulé. Práve preto sa skutočné Vianoce nedajú prežiť bez rozjímania nad Božím slovom. To dnešné nám prináša obdivuhodné vianočné tajomstvo - očakávaný Mesiáš je Boží Syn, ktorý prišiel medzi nás ako „Boh s nami“ a „Boh pre nás“. On však nechce, aby bol pre nás iba minulosťou.

Cirkevní otcovia Západu hovorievali, že Boh sa stal človekom, aby sme mohli byť oslobodení od hriechu. Podľa východných otcov sa Boh stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. 

Niektorí teológovia súčasnosti hovoria, že Boh sa stal človekom, aby sme sa my konečne naučili byť ľuďmi. A Svätý Otec František nám k tomu v najnovšom apoštolskom liste Admirabile signum, podpísanom na oltári v talianskom Grecciu, pri najstaršom betleheme v Európe, pridáva i návod: „Pozýva nás stať sa jeho učeníkmi, ak chceme dosiahnuť najpodstatnejší zmysel život.“ 

Ľuďmi podľa Božieho plánu budeme až vtedy, keď sa zjednotíme s tým, ktorý je Logos; ktorý je Svetlo; ktorý je Život, Pravda i Cesta. Vtedy, ak on bude náš Majster a my jeho žiaci. Istý humorista poznamenal: Asi nie je také zlé byť mužom a ženou, keď sa Boh rozhodol stať sa jedným z nás. Určite nie.

Len potrebujeme oveľa viac odvahy túto ľudskosť objavovať. Tak ako je čakanie v našom živote bežné, v tom duchovnom je priam nenahraditeľné. Na dočkanie sa príchodu Mesiáša bola potrebná stáročná trpezlivosť. Dnes na nás čaká on, aby bol nami prijatý, pretože iba v Bohu je plnosť ľudskosti.