Syn človeka musí mnoho trpieť

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období - B
Pavol Gavenda 10.09.2021
Syn človeka musí mnoho trpieť

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

„Čo si ty Mesiáš?“ – vedia povedať iní človeku, ktorý dáva podnety alebo návrhy na nejaké riešenie zložitej alebo ťažkej situácie; a im sa zdá, že je to prehnané. Ježišovi však Peter právom povedal, že je Mesiáš, pretože Ježiš Kristus je naozaj Mesiáš.

„Avšak Peter,“ ako hovorí vo svojej homílii Marian Šuráb, „nesprávne chápal, čo sa za týmto pomenovaním v osobe Ježiša ukrýva. Preto musel Ježiš Petra a ostatných apoštolov poučiť o tom, že pomenovanie Mesiáš sa v jeho osobe nestotožňuje so všeobecným názorom.

Ten hovoril o politickej pozícii mesiáša. Ježiš vysvetľuje, že jeho mesiášske poslanie spočíva v inej rovine. On musí trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych. Prišiel na svet za ľudí sa obetovať a nie nad nimi vládnuť. Svoju krv vyleje na odpustenie hriechov za všetkých, aby všetci patrili do Božieho kráľovstva.

Zjavením svojho poslania Ježiš pomáha apoštolom, aby mali pravdivý obraz o jeho poslaní. Vedel, že vlastnými schopnosťami nedokážu úplne spoznať zmysel jeho existencie. Že je to postupný proces, ktorý bude zavŕšený zoslaním Ducha Svätého.

Dôležitý je aj koniec evanjelia na túto nedeľu. Ježiš načrtáva cestu svojim budúcim nasledovníkom. Bude podobná jeho ceste.

Bude v nej takisto dominovať obeta a kríž.“ Hľa, nádherné povzbudenie do nášho života. Môžeme pochopiť, že je to úloha aj pre nás, nielen pre učeníkov – nasledovať Mesiáša.

Na záver svojho vyznania Natália Zwolińská hovorí takto: „Ježiš je pre mňa láskou, nádejou, oporou, inšpiráciou, múdrosťou i najlepším priateľom. Je pre mňa neodlúčiteľným ,elementom‘ každého dňa, každej chvíle. Je pre mňa svetlom, svetom, silou, je celým mojím životom.

Kto je pre mňa Ježiš? Ťažko to opísať či vyjadriť. Ale musím sa priznať, že Ježiš je zmyslom môjho života.“ Urobím všetko preto, aby bol zmyslom aj môjho života?