Trpezlivý Boh

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C
Martin Kramara 26.10.2022
Trpezlivý Boh

Ilustračná snímka: Wikipédia commons/cc

Tradičný židovský príbeh hovorí o tom, ako Abrahám sedel pred svojím stanom a videl prechádzať starého, cestou unaveného človeka. Zvečerievalo sa, a tak sa rozhodol prejaviť mu pohostinnosť. Pozval ho do svojho stanu a ponúkol dobrou večerou. Starý muž sa hneď pustil do jedenia.

Abrahám však vyjadril prekvapenie nad tým, že sa pred jedlom nepomodlil. Starec mávol rukou a povedal: „Ja v Boha neverím. To sú len báchorky!“ Abraháma jeho slová tak rozčúlili, že muža vyhodil zo stanu späť do chladnej noci. O pár chvíľ nato sa Abrahámovi prihovoril Boh a pýtal sa ho, kde je starec.

„Veď tebou pohŕdal, tak som ho poslal preč,“ odpovedal prekvapený Abrahám. A Boh na to: „Ja viem, aký je, veď ho už osemdesiat rokov znášam. A ty si ho nemohol zniesť ani jeden večer?“

Tridsiata prvá nedeľa nám rozpráva o Božej trpezlivosti. Kniha múdrosti pripomína, že nič by nemohlo trvať, ak by Boh nechcel. On ale nepohŕda ničím z toho, čo stvoril: aj keď stvorenia neraz nežijú tak, ako by mali. V žalme zasa spievame o tom, aký je Boh k svetu milostivý, milosrdný a láskavý.

A evanjelium prináša príbeh Zachejovho „trapasu“: ten však napokon viedol k radikálnej zmene jeho života. Keď sa malý Zachej štveral na strom, chcel vidieť Ježiša, ale sám zostať nepovšimnutý. To mu ale nevyšlo. Lebo takto vzťah s Bohom nefunguje. Ježiš ho pred všetkými zavolal, aby zišiel zo stromu dole.

Nevysmial ho však, nezhodil pred ľuďmi, aj keď si to zaslúžil. Prejavil mu poctu: pred všetkými povedal, že ho mieni osobne navštíviť. Ako sa správame my, keď sa nám ponúkne príležitosť niekoho „vytrestať“ za chyby či dokonca zosmiešniť, strápniť pred ostatnými? Udržíme sa alebo mu naložíme, koľko sa doňho zmestí?

Kazatelia v chrámoch, ale aj laickí veriaci často dokážu zobrať hriechy druhých „na paškál“. A majú pritom pocit, že Bohu aj blížnym tým robia službu. Je to však naozaj tak?

Sestra, brat: máš aspoň toľko trpezlivosti, aby si rozlíšil, či tvoja kritika druhého je skutočne dobre mienená a má šancu padnúť na úžitok, alebo je len ďalším prejavom tvojej vlastnej netrpezlivosti?