Učil ich ako ten, čo má moc

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období - B
Pavol Gavenda 27.01.2021
Učil ich ako ten, čo má moc

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Žiaci hovoria o svojich učiteľoch, študenti o profesoroch, športovci o tréneroch, zamestnanci o svojich majstroch a vedení firmy, veriaci o svojich kňazoch, ba aj kňazi o svojich biskupoch. Takémuto „hodnoteniu“ sa nevyhol ani Pán Ježiš, keď učil v kafarnaumskej synagóge.

Marek to zapísal jednou vetou: „I žasli nad jeho učením, lebo učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

Otec kardinál Ján Chryzostom Korec, blahej pamäti, vo svojom rozjímaní k Markovej poznámke vysvetľuje: „Táto poznámka je veľmi významná. Tento jediný riadok evanjelia zobrazuje Ježiša v sile jeho slova účinnejšie ako dlhý komentár. Na rozdiel od učiteľov, ktorí uvažujú nad textami a uvádzajú mnoho citátov a autorov, Ježiš hovorí jednoducho, priamo a zo srdca. Neskôr on sám povie: ‚Ale vaša reč nech je áno - áno, nie - nie. Čo je navyše, pochádza od Zlého‘ (Mt 5, 37).“

To bol práve ten rozdiel učenia zákonníkov a Ježiša. Hovoril zo srdca, jednoducho, adresne a bezprostredne preto, lebo on sám je Božie slovo, ktoré je, ako hovorí autor Listu Hebrejom, ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká do srdca, obnažuje ho, súdi, vedie k obráteniu, ospravedlňuje a teší ho.

Aké sú alebo môžu byť naše reakcie? Menia sa podľa našej dispozície k otvorenosti alebo uzavretosti: na jednej strane je nepriateľské, desí, vedie k poznaniu vlastných hriechov, odkrýva omyly a zmätky v srdci, berie im silu a rozptyľuje ich, preniká do srdca a privádza k otázke: Čo robiť?

Na druhej strane zasa otvára srdce k jeho prijatiu a napĺňa dnes to, čo hovorí, osvecuje oči, rozširuje srdce a stáva sa sladkosťou i životom.

Úžas nad Ježišovým slovom pochádza zo skutočnosti, že je obdarené Božou mocou: vedie k nasledovaniu, oslobodzuje od zla, teda robí to, čo hovorí, a hovorí to, čo robí. Dôkazom toho je uzdravenie posadnutého nečistým duchom.