Už si sa rozhodol?

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C
Martin Kramara 29.04.2022
Už si sa rozhodol?

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Za starých čias doviedla teta svojho synovca k obuvníkovi, aby mu vzal mieru a ušil topánky. Keď obuvník dokončil meranie, opýtal sa ho: „Aké chceš špičky, oblé alebo hranaté?“ Chlapec sa však nevedel rozhodnúť. „Dobre, tak ešte porozmýšľaj a príď mi zajtra povedať,“ zakončil majster. Chlapec neprišiel.

O niekoľko dní ho obuvník stretol v meste a pýtal sa: „Tak čo, aké ich chceš? Oblé alebo hranaté? Musíš mi povedať, aby som to mohol dokončiť.“ Chlapec však špekuloval, vykrúcal sa. „Viete čo, urobte, ako myslíte, vy rozhodnite,“ povedal napokon. Keď bola objednávka hotová, s napätím otvoril krabicu.

Jedna topánka mala oblú a druhá hranatú špičku. Obuvník mu dal lekciu do života: „Rob vlastné rozhodnutia a stoj si za nimi: nečakaj, aby za teba rozhodovali druhí.“

Pri čítaní evanjelia o otázkach, ktoré Petrovi položil Ježiš po svojom umučení a zmŕtvychvstaní – a, samozrejme, potom, čo ho Peter zaprel –, mi prichádza na myseľ, či bolo potrebné, aby sa Kristus pýtal trikrát. Nestačila jedna odpoveď?

Domnievam sa, že tie tri odpovede ani tak nepotreboval Ježiš počuť, ako ich Peter potreboval vysloviť. Aby po skúsenosti zapretia zazneli. Aby Peter nahlas povedal, že má Ježiša skutočne rád. Aby rozhodnutie srdca jednoznačne vyjadril. Na rozhodnutí lásky Pán postavil svoju Cirkev. A brány pekelné ju nepremôžu.

Kristus sa mohol pýtať na všeličo. Mohol žiadať ospravedlnenie alebo záruky. Položil však len otázku, ktorá sa týkala vzťahu. Nešlo mu o nič menej ako o Petrovu lásku. Peter, hoci zahanbený vlastným zlyhaním, robí jednoznačné rozhodnutie pre Krista. A Pán ho ustanovuje za pastiera svojho stáda.

Primát nad celou Cirkvou je od začiatku založený na primáte lásky: lásky ku Kristovi. Sestra, brat: ako je to s tvojím rozhodnutím pre Krista? Vyslov ho! Opakovane. Urob to dnes!

A ako je to s tvojím postojom k Petrovým nástupcom? Úcta voči nim je správne motivovaná láskou ku Kristovi. Nie svetskými sympatiami či antipatiami k ich osobe. Pouvažuj. A spomeň si aj dnes v modlitbe na pápeža.