Životná kázeň

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – A
Ľubomír Grega 02.12.2022
Životná kázeň

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Skúsení kazatelia vedia, že na Druhú adventnú nedeľu v evanjeliu neprehovorí Ježiš, ale hlas púštneho kazateľa Jána, ktorý dokázal mnohých provokovať k pokániu. Tento Boží provokatér mal na sebe odev z nečistej ťavy, ale aj z čistého Božieho slova. Bol to muž, na ktorom bolo vidieť Božie slovo.

Preto každý, kto sa s ním stretol, nemohol odísť len tak, ale cítil, že musí pri ňom vyznať svoj hriech a ponoriť sa v kajúcom Jordáne. Ján naozaj dokázal rozhýbať stojaté vody duše a nasmerovať ich k prichádzajúcemu Mesiášovi.

Byť dnes kazateľom nie je o nič ľahšie ani ťažšie ako v časoch Krstiteľa na jeho vodnej kazateľnici. Radi citujeme slová pápeža Pavla VI., že ľudia nás budú počúvať iba vtedy, ak budeme svedkami. Ale čo znamená byť svedkom?

Tí, ktorí pozerali na skutky Jána a počúvali jeho slová, vedeli, že medzi ne môžu dať znamienko =. Toto je základná vlastnosť svedectva: zhoda slova, skutku a života. Aj keby som bol nemý a ochrnutý a nedokázal by som o Ježišovi nič povedať ani napísať, môj život by mal o ňom svedčiť.

Jánov život naozaj povzbudzoval aj znepokojoval, skláňal hlavy aj ukazoval smer. Svedkami Ježiša však máme byť všetci. Ak sme teda žiaden „meč“ v živote neprekuli na užitočný „pluh“ a stále proti niekomu bojujeme, nežijeme ani slová proroka Izaiáša.

Ak v druhom človekovi nedokážeme prijať Krista, sme ďaleko aj od slov apoštola Pavla. A to sme sa nedostali ani k slovám Ježiša. Ešte jeden krátky príbeh z gréckeho vrchu Athos, kde žijú iba ortodoxní mnísi.

Napriek prísnemu zákazu poskytovať médiám akékoľvek rozhovory, jednej televízii sa podarilo natočiť rozhovor s mníchom, ktorého všetci pokladali za najhoršieho spomedzi seba. Zhrození čakali na reakciu.

Ale tento mních hovoril o jednom z nich, ktorý bol podľa neho svätý, nie preto, že by ho videl modliť sa, bdieť a postiť, ale preto, že ako jediný spomedzi všetkých vedel ho osloviť, poprosiť o pomoc, odmeniť a aj iných poslať k nemu po požehnanie.

Svoje rozprávanie zakončil slovami: „Takto robí iba svätý.“ A predstavený kláštora dodal: „Tento najnehodnejší mních povedal najlepšiu kázeň.“