Vyslanie apoštolov Kristovej lásky z Ríma

Pútnici sa poslednýkrát počas návštevy Ad limina stretli, aby spoločne prežili svätú omšu a načerpali tak duchovnú silu a povzbudenie z pápežskej baziliky v meste Rím.
Martina Halúsková 07.06.2024
Vyslanie apoštolov Kristovej lásky z Ríma

Snímky: Barbora Kullačová

Po osobnej audiencií slovenských biskupov u pápeža Františka nastal čas ukončenia návštevy, ktorá viedla všetkých pútnikov po hroboch apoštolov. Poslednou bola Bazilika sv. Pavla za hradbami, neďaleko ktorej sv. Pavol položil svoj život. V bazilike sa preto nachádza aj jeho hrob, nad ktorým slúžil svätú omšu arcibiskup Ján Orosch.

BOŽIE DIAMANTY

Tento deň bol slávnosťou Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorú spomína vo svojom príhovore arcibiskup František Rábek.

„Tá láska, ktorá napĺňala Ježišovo srdce, bola niečo obrovsky silné, čo ľudské srdce neprežilo. Na kríži neumrel na udusenie, ako sa pri takejto smrti predpokladá. Puklo mu srdce.“

Ďalej pokračoval, že keby sme mali vystaviť Ježišovi úmrtný list, diagnózou jeho smrti by bola nepredstaviteľná láska. A túto lásku teraz ponúka nám.

Arcibiskup však pripomenul, že je to nielen všeobecná Kristova láska. Dáva ju konkrétnym ľuďom. „A tí, ktorí túto lásku prijímajú a spolupracujú s ňou, sa stávajú diamantom, na ktorý keď spadajú slnečné lúče, tak žiari.“

Práve svätý Pavol je apoštolom národom – diamantom, ktorý Božiu lásku šíri ďalej v žiarivých lúčoch tých najjasnejších farieb. A k tomu vyzval arcibiskup aj pútnikov, ktorých čaká návrat domov.

„Po tejto návšteve sa vraciame do našej vlasti,“ hovorí na záver homílie. „Je tam veľa krásy a prejavov kresťanskej lásky. Ale žiaľ ňou nie je ovplyvnená celá naša vlasť. Je medzi nami veľa napätí, sporov a musíme povedať, že aj nenávisti. Ale my sa vraciame domov, ako apoštoli Kristovej lásky. Ak sa nám nepodarí sprostredkovať doma prijatie tejto lásky, tak sa nemáme na čo tešiť.“