Aby sme dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti

Svätý Otec František zavítal počas svojej apoštolskej cesty aj do Košíc, kde navštívil v utorok 14. septembra popoludní sídlisko Luník IX, kde prevažnú väčšinu obyvateľov tvoria Rómovia.

KN red. 14.09.2021
Aby sme dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti

Snímka:TASR/TK KBS/František Iván

Miestni obyvatelia sa na príchod pápeža tešili, odkedy sa zverejnila informácia, že Svätý Otec osobne príde na toto košické sídlisko. Pápežovmu príchodu predchádzal moderovaný program.

Katolícka cirkev robí pre Rómov veľa

Kňaz Peter Bešenyei, SDB, ktorý je tajomníkom Rady KBS pre Rómov a menšiny a ktorý súčasne vykonáva úlohu riaditeľa Diecézneho centra pre rómsku misiu v Košiciach, pozdravil Svätého Otca svojím príhovorom: „Drahý náš Svätý Otec, dovoľte, aby sme vám v krátkosti predstavili duchovnú službu pre rómsku komunitu na Slovensku a zároveň poďakovali všetkým, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili. V širšom rozsahu sme ju začali ponúkať až po roku l989, keď padol komunistický režim vo východnej Európe. Vo viacerých lokalitách vzniklo niekoľko pastoračných centier. Svoju prvotnú inšpiráciu sme hľadali v zahraničí, v Poľsku, v Maďarsku i v Taliansku. Ale čerpali sme aj z nebojácnosti niektorých našich kňazov, ktorí počas totalitného režimu mali odvahu riskovať a ísť na perifériu k chudobným. Medzi Rómami som prežil tridsať rokov, z toho osem priamo tu, na sídlisku. Naša saleziánska misia sa začala na tomto mieste v roku 2008. Po roku bývania v spoločnom bytovom dome sme sa presťahovali do novovybudovaného domu. Postupne sa dostaval Kostol Zmŕtvychvstalého Krista a oratórium. Počas týchto rokov nám v našej misii pomáhali laickí dobrovoľníci i zasvätení, podobne aj v iných rómskych osadách na Slovensku. Sú to ľudia veľkodušní a nezištní, často nedocenení a nepochopení, niekedy odmietnutí. Patria k nim ľudia rôznych profesií, ako sú učitelia, katechéti, sociálni, zdravotnícki či komunitní pracovníci. Za ich čas, lásku a nezištnosť im patrí veľká vďaka. Chceme sa poďakovať aj všetkým zamestnávateľom, ktorí ponúkajú Rómom prácu za primeranú a pravidelnú mzdu, čím im pomáhajú k dôstojnému životu a integrálnemu rozvoju. Veľká vďaka patrí aj všetkým adoptívnym rodičom, ktorí prijali do svojich rodín rómske dieťa. Ďakujeme všetkým zasväteným z rómskeho národa, ktorí boli ochotní odpovedať na Božie volanie. Vážime si aj odvahu tých, ktorí žijú v miešaných manželstvách, a tak búrajú predsudky a stereotypy v našej spoločnosti. Viacerí Rómovia vďaka poznaniu a prijatiu Ježiša Krista sa rozhodli žiť nový život. Katolícka cirkev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie Cirkvi často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané. Veríme, že vaša prítomnosť, Svätý Otec, na tomto mieste prispeje k tomu, aby sme všetci dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti, aby sme kráčali po ceste k pokojnejšiemu spolužitiu cez vzájomnú úctu, zmierenie a odpustenie. V súčasnosti na tomto sídlisku žijú títo moji štyria spolubratia. V iných lokalitách na periférii žijú ďalší misionári a misionárky. Usilujú sa prinášať týmto našim bratom a sestrám Boží pokoj, priateľstvo a nádej. Svätý Otec, ako prejav našej vďačnosti vám chceme darovať miniatúru reliéfu -Zmŕtvychvstalého Krista, ktorý sa nachádza v našom kostole, a obrazy blahoslavených rómskych mučeníkov Emílie a Zefirína.“

Medzi miestnymi obyvateľmi na košickom sídlisku Luník IX vyvolala návšteva pápeža Františka veľké nadšenie.Snímka:TASR/TK KBS/František Iván

 

Prejav veľkého záujmu

Na stretnutí na Luníku IX vystúpil aj Ján Hero (61), ktorý pochádza z rómskej osady Medoravce v okrese Krupina. Oženil sa so Slovenkou Beátou a je otcom piatich detí. V príhovore pred pápežom Františkom povedal Ján Hero aj tieto slová: „Svätý Otec, mnohí Rómovia zo Slovenska a niektorí aj z tohto sídliska máme ešte v živej pamäti chvíľu krásneho stretnutia s vami na rómskej púti v Ríme pred šiestimi rokmi, kde ste nás Rómov uistili o láske zo strany Cirkvi a v závere svojho príhovoru ste nás povzbudili citátom blahoslaveného Pavla VI. z jeho pamätného stretnutia s Rómami pred 56 rokmi: ,V Cirkvi nie ste na okraji, ale v istom zmysle ste v centre, vy ste v srdci. Ste v srdci Cirkvi.´ Sme veľmi šťastní, že tieto slová ako nástupca svätého apoštola Petra nám potvrdzujete aj touto návštevou na Slovensku a osobitne týmto stretnutím s rómskou komunitou. Prichádzate v čase, keď sa celý svet nachádza v náročnej situácii spôsobenej pandémiou, ktorá sa bolestne dotkla aj Rómov v celej Európe. Vašu návštevu preto vnímame ako prejav veľkého záujmu a ako potvrdenie bezvýhradnej Božej lásky k rómskej komunite na Slovensku i k Rómom na celom svete. Máme nádej, že vaša misia dnes tu medzi nami na tomto mieste nám pomôže zapáliť väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť náš osobný i duchovný život k lepšiemu. Preto vás srdečne vítame medzi nami v očakávaní, že vaše slová a modlitby nám prinesú vnútornú istotu, že cesta viery je východiskom pre náš život, pre naše vzťahy v našich rodinách i pri zlepšovaní sociálnej a spoločenskej úrovne života. Veríme, že Ježiš Kristus nám pomôže prekonávať napätia v spolunažívaní s majoritou a inými etnickými skupinami. Svätý Otec, vyprosujte nám v modlitbe spolu s našou nebeskou Matkou Pannou Máriou, aby aj z našich rodín vychádzali skutoční učeníci Ježiša Krista prinášajúci pokoj, lásku a nádej. Ubezpečujeme vás, že aj my sa budeme modliť za vás a vašu službu pre celú Cirkev!“

Okrem kňaza Petra Bešenyeia a Jána Hera sa o svoje svedectvo podelila 28-ročná Nikola, ktorá spolu so svojím manželom Reném vyrástli na Luníku IX.

Svätý Otec po svojom príhovore sa s prítomnými pomodlil Modlitbu Pána – Otče náš – a všetkým udelil svoje požehnanie.

Pápež František vo svojom príhovore zdôraznil, že všetci sme Božie deti.Snímka: TASR/TK KBS/Michal Svítok

Celú fotogalériu z návštevy pápeža Františka na Luníku 9 si môžete pozrieť TU.