Advent prežívajme najmä duchovne

Do duchovnej prípravy na Vianoce v Istebnom nad Oravou miestni katolícki a evanjelickí veriaci vstúpili spoločnou výrobou adventných vencov. V Nitre mali zasa sprievod svetla.
Katolícke noviny 02.12.2019
Advent prežívajme najmä duchovne

Rímskokatolíci a evanjelici v Istebnom sa stretli na venčekovom popoludní. / Snímka: Dušan Sabol


Nitra začala Advent sprievodom svetla z Nitrianskeho hradu k adventnému mestečku na Svätoplukovom námestí. V podvečer 1. decembra pri soche svätého Jána Pavla II. v areáli hradu sa zišlo množstvo Nitranov s kahancami, so svietnikmi či s lampášmi. Nechýbali ani malé deti, ktoré čakali na svetlo z prvej adventnej sviece.

V úvode sprievodu si vypočuli príhovor nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Pripomenul slová pápeža Jána Pavla II., ktorý prirovnal Nitru k Betlehemu kresťanstva na Slovensku, a povzbudil prítomných, aby Advent prežili duchovne, zvlášť v rodinách. Na záver požehnal adventný veniec a sviece okolo sochy svätého Jána Pavla II. a pútnikom udelil požehnanie.

Po adventných spevoch katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Vladímíra Kopca sa za zvonenia zvonov Katedrály sv. Emeráma sprievod vydal na cestu do mesta. Počas nej sa pútnici zastavili pri soche kniežaťa Pribinu, kde si spomenuli na zosnulých, ktorí sa tohtoročných Vianoc už nedožili. Po príchode na Svätoplukovo námestie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie adventného mestečka.

V Istebnom nad Oravou sa na začiatku Adventu zasa konala pekná ekumenická aktivita. Miestna Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev a. v. v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Istebné a s obcou 30. novembra zorganizovala istebnianske tradičné venčekové popoludnie. V zborovom dome Karmel mali možnosť účastníci spoločne vyrobiť adventné vence a vianočné ozdoby. S nadšením im pri tom pomáhali aj šikovné vnúčatká.

Zaujímavú príležitosť v priebehu Adventného obdobia majú návštevníci bratislavských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. Pri stánku Maltézskej pomoci sa počas víkendov budú môcť porozprávať s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom.