Aj deti šíria radostnú zvesť

Rajecká Lesná, Levoča, Obišovce. Na týchto miestach sa 14. mája konali misijné púte detí, ktoré organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí spolu s Misijným dielom detí a diecézami. Bola to príležitosť poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.
Ján Lauko 17.05.2022
Aj deti šíria radostnú zvesť

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej so žilinským biskupom Tomášom Galisom. Snímka: Ján Zbýňovec

V Rajeckej Lesnej, kde sa misijná púť detí konala už devätnásty raz, sa s deťmi stretol žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý celebroval svätú omšu. Deti v rámci programu putovali v skupinkách po rôznych stanovištiach, ako bol napríklad Slovenský betlehem, kalvária či Kaplnka sv. Anny, kde ich čakala krátka modlitba.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč pozdravil deti v arcidiecéznej svätyni v Obišovciach. Spoločne slávili svätú omšu, modlili sa a spievali. Do Levoče prišiel za deťmi spišský diecézny administrátor Ján Kuboš.

Na púť do Levoče prišli deti v sprievode svojich animátorov. Snímka: Richard Duľa

V príhovore malým pútnikom pripomenul, že sú Bohom vyvolení, aby podobne ako apoštoli hlásali radostnú zvesť o Kristovi všetkým, ktorí ju ešte nepočuli. Deti v rámci obetných darov priniesli niečo, čím sa môže pomôcť ľuďom na Ukrajine.