Aj na Spiši spomínali na svojho biskupa

Pri príležitosti stého výročia vysviacky prvých troch slovenských biskupov slávili 13. februára svätú omšu aj v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Biskupi, kňazi a veriaci Spišskej diecézy spojení pri televíznom a rozhlasovom vysielaní ďakovali zvlášť za dar Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Peter Majcher 16.02.2021
Aj na Spiši spomínali na svojho biskupa

Prví slovenskí biskupi, zvlášť Ján Vojtaššák, ktorý bol prenasledovaný totalitným režimom, podľa Cyrila Vasiľa si zaslúžia veľkolepú spomienku. Zostali totiž pevní vo svojej viere, čím sa stali príkladom i pre súčasnosť. Snímka: Ľubomír Krett

Slávnostnú svätú omšu celebroval Cyril Vasiľ, administrátor sede plena Košickej eparchie. Koncelebroval spišský diecézny administrátor Ján Kuboš, emeritný biskup Andrej Imrich, ale i postulátor kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka Peter Jurčaga.

Biskup Ján Kuboš v úvodnom príhovore uviedol, že prví slovenskí biskupi sa stali novou nádejou pre Slovensko. „Necelé tri roky po vzniku Československej republiky svitla ná­dej pre jednoduchý slovenský ľud, že traja noví biskupi budú rozumieť jeho potrebám a budú mu nablízku aj v ťažkých životných situáciách.“

Vladyka Cyril Vasiľ v homílii povedal, že títo traja biskupi si zaslúžia veľkolepú spomienku, pretože vo svojich časoch zostali pevní a v na­šich časoch sa stali príkladom.

Pripomenul tiež, že takmer štyri desaťročia od odsúdenia biskupa Jána Vojtaššáka, ktoré zdieľal spolu s biskupom Michalom Buzalkom a dnes už blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, oficiálny komunistický dookola opakovaný naratív vtlačil týmto biskupom, ako aj mnohým ďalším z radov ich súpútnikov a spolubratov biľag zločincov, zradcov a vlastizradcov.

„Aj dnes sa ešte stále nájdu takí, ktorí majú jednostranne a apriórne negatívny pohľad na biskupa Vojtaššáka, pri­ čom neraz čerpajú svoje poznatky či dojmy ani nie tak z historických faktov a štúdií, ako skôr z istého ideologicky podmieneného klišé a z už dávno vyvrátených obvinení,“ poznamenal Cyril Vasiľ.

Spišský diecézny administrátor Ján Kuboš v závere bohoslužby vyjadril nádej, že prebiehajúca rímska fáza procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka vyústi do jeho blahorečenia.