Aj predplatitelia digitálnej verzie KN môžu súťažiť

Do predplatiteľskej súťaže Katolíckych novín sa môžete zapojiť aj vtedy, ak si predplácate digitálnu verziu ročného predplatného cez www.alza.sk.
Katolícke noviny 13.11.2019
Aj predplatitelia digitálnej verzie KN môžu súťažiť

Vyhrať v predplatiteľskej súťaži môžete aj vtedy, ak si predplácate digitálnu verziu KN. / Snímka: -RED-


Na zapojenie sa do súťaže je potrebné zaslať nám poštou na adresu Katolícke noviny, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava, alebo e-mailom na posta@katolickenoviny.sk vaše kontaktné údaje spolu s dokladom o úhrade ročného predplatného, z ktorého musí byť zreteľné, kto, kedy a na aký, respektíve koho účet platbu realizoval, a to najneskôr do 31. decembra 2019.

Zapojením sa do súťaže a zaslaním dokladu o úhrade udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami súťaže (zaslanie odmeny, respektíve kontaktovanie z dôvodu výhry).

Vaše osobné údaje budú v redakcii Katolíckych novín, Kapitulská 5, Bratislava, po skončení súťaže do 30 dní zlikvidované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).