Aj v Nitre sa modlili za pokoj na Ukrajine

V Pribinovej kaplnke na Nitrianskom hrade zneli 28. marca modlitby za pokoj na Ukrajine a za obete vojny.
Tibor Ujlacký 28.03.2023
Aj v Nitre sa modlili za pokoj na Ukrajine

Nitriansky biskup Viliam Judák bol hlavným celebrantom svätej omše za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine. Snímka: Tibor Ujlacký

Na základe iniciatívy Rady európskych biskupských konferencií, ktorá pozvala všetky biskupské konferencie Európy k sláveniu Eucharistie na úmysel „Za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine“, celebroval 28. marca v ranných hodinách svätú omšu na Nitrianskom hrade v Pribinovej kaplnke aj nitriansky biskup Viliam Judák s veľprepoštom kapituly a katedrálnymi kanonikmi.

Svätá omša sa slávila v kaplnke, kde je uložená relikvia sv. Cyrila, pričom práve sv. Cyril a sv. Metod sa okrem iného označujú aj za most medzi Východom a Západom.

Biskup Viliam Judák hneď v úvode upriamil pozornosť na úmysel svätej omše, ktorú obetoval za pokoj na Ukrajine, ako aj za obete vojny a ľudí utekajúcich pred vojnou zo svojich domovov.

Nitrianska diecéza sa tak pridala k iniciatíve v rámci Cirkvi na Slovensku a v modlitbách pamätala na obete a prosila o pokoj.