Akcia Podeľme sa bola úspešná napriek núdzovému stavu

Tohtoročný 14. ročník pôstnej akcie Podeľme sa, organizovaný Katolíckym hnutím žien Slovenska (KHŽS) od 26. februára do 31. mája, sa odohral v mimoriadnej situácii pandémie koronavírusu. Napriek tomu ho môžeme považovať za úspešný.
Mária Raučinová 15.06.2020
Akcia Podeľme sa bola úspešná napriek núdzovému stavu


Hrubý výnos zbierky činil ku koncu mája 25 309,75 eura. V porovnaní s minuloročnou zbierkou je to až takmer 75 percent vyzbieranej sumy. Keďže táto akcia je prednostne spoločenským a komunitným podujatím, nepočítali sme s takým úspechom.

Čistý výnos posielame na určené miesta: projekt Oáza – nádej pre nový život na bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach pod vedením duchovného otca Petra Gombitu a do Bratislavy na zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov.

Hoci sa na začiatku pôstu letáky ešte stihli vytlačiť a rozposlať do jednotlivých diecéz a dekanátov, a v Košickej arcidiecéze sa dokonca varila a rozdávala pôstna polievka osobne za prítomnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa a pomocného biskupa Mareka Forgáča, hneď potom už bol vyhlásený núdzový stav.

Akcia sa zdala ohrozená. Ľudia sa však vtedy akoby viac zomkli a chceli prejaviť silnú solidaritu s núdznymi. Preto KHŽS aj adresáti zbierky prišli s nápadom presunúť akciu do online priestoru. Propagácia sa rýchlo preniesla na sociálne siete.

Vznikli krátke motivačné videá zainteresovaných subjektov v podaní Jozefa Mikloška, Mareka Drába a Márie Demeterovej, zapojil sa aj otec biskup Jozef Haľko. Benefičný online koncert pre núdznych daroval kňaz Martin Šafárik a Skupina F6. Aktuálne zareagovala na výzvu aj TV Lux. Tohtoročná pôstna polievka sa teda podávala „virtuálne“, respektíve každý si navaril doma.

Dištančný spôsob Podeľme sa všetkých prekvapil aj povzbudil. Určite je priamou výzvou, ako intenzívnejšie využiť digitálne technológie v prospech tých najslabších. Všetkým, ktorí sa pričinili o úspech, ako aj za všetku dobročinnosť vyslovujeme veľké Pán Boh, zaplať.