Aké opatrenia treba dodržiavať v kostole

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich na Slovensku vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach.
TK KBS 22.09.2020
Aké opatrenia treba dodržiavať v kostole

Snímka: Erika Litváková

Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. Pre kostoly v oranžovej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob šachovnice – tak pri sedení, ako aj pri státí. Výnimkou sú členovia tej istej domácnosti. Konkrétny počet osôb v kostole je teda limitovaný dimenziami chrámu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín alebo pociťujú príznaky ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie prostredníctvom televízie, rádia alebo internetu.

Dôležitá je katechéza o rozdávaní svätého prijímania do rúk. Treba opakovane – najlepšie pri každej bohoslužbe – pred svätým prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov.

Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ mu podá Eucharistiu do úst. Následne si dezinfikuje ruky.

Hneď ako je na COVID-19 pozitívne testovaný duchovný, dekanát/diecéza preberá poskytovanie duchovnej služby. Pozitívne testovaný duchovný je karantenizovaný minimálne 10 dní, respektíve podľa klinického vývoja ochorenia a rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Duchovný či správca farnosti ihneď v spolupráci s RÚVZ realizuje dohľadávanie kontaktov na identifikáciu úzkych kontaktov medzi veriacimi (odovzdá aj zoznamy veriacich, u ktorých bol, a to dva dni pred prvými príznakmi, respektíve v deň realizácie výteru, ak ide o asymptomatickú osobu).

Úzky kontakt je definovaný ako kontakt s pozitívnou osobou po dobu viac ako 15 minút a na menej ako dvojmetrovú vzdialenosť. Duchovný spolu s epidemiológom RÚVZ vyhodnocuje riziko pre každý blízky kontakt (vrátane posúdenia nosenia osobných ochranných pracovných prostriedkov).

Spolupracovníci a veriaci, ktorí boli ako blízke kontakty v akomkoľvek riziku, majú byť 10 dní izolovaní a precízne monitorovaní. Testovanie všetkých symptomatických osôb má byť prioritou.

Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy

„Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi na poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny pandémie koronavírusu, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na stránke www.tkkbs.sk/semafor. Prinášame vám prehľad vybraných základných opatrení

Červená zóna

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí liturgii predsedajú alebo ju inak zabezpečujú (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti), majú nosiť rúška. Je nevyhnutné dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie.

Minimálne dvojmetrové odstupy treba dodržiavať aj v presbytériu. Prijímanie sa podáva výlučne na ruku. Bohoslužby majú prebiehať bez spevov, nespievajú ani zbory.

Oranžová zóna

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí liturgii predsedajú alebo ju inak zabezpečujú (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti), majú nosiť rúška. Je nevyhnutné dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie.

Minimálne dvojmetrové odstupy treba dodržiavať aj v presbytériu. Prijímanie sa podáva výlučne na ruku. Spev na bohoslužbách má byť obmedzený. Zbor spieva v rúškach alebo so sociálnym dištancom 2 metre a viac medzi členmi.

Zelená zóna

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí liturgii predsedajú alebo ju inak zabezpečujú (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti), majú nosiť rúška. Je potrebné dodržiavať sociálny dištanc s primeranými odstupmi.

Prijímanie sa podáva výlučne na ruku. Spevy v priebehu bohoslužby sú povolené. Zbor môže spievať s dodržiavaním opatrení u členov zboru.