Ako byť synodálnou Cirkvou

Ako byť synodálnou Cirkvou? O tejto téme diskutovali 26. a 27. januára v Nimnici biskupi, kňazi i laici, zasvätené osoby, predstavitelia jednotlivých diecéz, inštitúcií, spoločenstiev, hnutí. Podujatie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku.
TK KBS 30.01.2023
Ako byť synodálnou Cirkvou

Stretnutie v Nimnici patrilo do radu podujatí k aktuálnej synode o synodalite. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Na konferenciu prijalo pozvanie približne 160 účastníkov.

Nechýbali diecézni koordinátori synody a aktivisti synodálneho procesu na Slovensku. 

Cieľom podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a názorov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov v pracovných skupinách.

Hovorilo sa o komunikácii ako nástroji na odstraňovanie napätia, ale aj o rodine ako základe na odovzdávanie viery. 

„Toto stretnutie ukázalo, že rozumieme slovám pápeža Františka a jasne vieme, že synodalita a atmosféra synody musí žiť v Cirkvi stále,“ povedal predseda KBS Bernard Bober.

„Chceme mať z Cirkvi živý organizmus, v ktorom Boh dáva nové podnety nielen našej duši, pričom rešpektuje našu slobodu, ale v ktorom Duch Svätý osvecuje každé rozhodovanie, činnosť a všetko, čo robí pre spásu duší, ktorá je hlavným zákonom Cirkvi,“ uviedol arcibiskup Bober.

Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do synodálneho procesu na Slovensku.

Ocenil, že dokázali nadchnúť ostatných ľudí.

„Ste nádherným nádychom Ducha Svätého v našej slovenskej Cirkvi.“ 

Aktuálna konferencia v Nimnici nadviazala na päť podobných stretnutí, ktoré sa konali v Badíne, Ružomberku a Nimnici.

Aj tentoraz podujatie organizoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave; spolupracoval so Žilinskou diecézou.

-TK KBS-