Ako sa dostať na svätú omšu

Obmedzenie počtu ľudí na hromadných podujatiach na 50 osôb znamenalo aj komplikácie pri slávení svätých omší. Pozreli sme sa na to, ako sa túto situáciu snažili riešiť vo farnostiach.
Ján Lauko 09.10.2020
Ako sa dostať na svätú omšu

Niektoré farnosti vpustia do kostola tých, ktorí prídu prví. Iné sa rozhodli sčasti uprednostniť tých, ktorí majú na danú bohoslužbu zapísaný úmysel. Zaujímavým spôsobom, ako si zabezpečiť účasť na svätej omši v kostole, je tiež systém online rezervácií. / Ilustračná snímka: Tomáš Krško


Viaceré farnosti navýšili počet svätých omší. Počas pracovného týždňa pridali bohoslužby ráno alebo v poobedňajších hodinách. Mnohí farári sa rozhodli pridať sväté omše aj v nedeľu. V akých časoch však tieto pridané bohoslužby sláviť, aby sa vyšlo v ústrety veriacim? Napríklad farnosť Sedembolestnej Panny Márie v bratislavskej Petržalke dala na výber dva termíny. Na facebookovom profile farnosti sa potom ľudia mohli vyjadriť, ktorý čas im vyhovuje viac.

Ak má farnosť k dispozícii i iný, väčší priestor ako je kostol, má možnosť sláviť dve sväté omše v jednom čase. Takto postupovali napríklad v Nitre na Kalvárii, kde sväté omše o 9.00 a o 10.30 slávia v kostole a zároveň i v aule misijného domu, ktorý stojí vedľa farského chrámu.

Riešením pre veriacich môže byť v súčasnej situácii účasť na vigílnej svätej omši v sobotu s platnosťou na nedeľu.


Rezervačný systém

Ak už prídete do kostola, je potrebné, aby ste postupovali podľa pokynov kostolnej služby, ktorá kontroluje povolený počet ľudí v chráme. Niektoré farnosti vpustia do kostola tých, ktorí prídu prví. Iné sa rozhodli sčasti uprednostniť tých, ktorí majú na danú bohoslužbu zapísaný úmysel.

Zaujímavým spôsobom, ako si zabezpečiť účasť na svätej omši v kostole, je systém online rezervácií, ktorý však závisí od technických možností farnosti. Farnosť Poprad Juh takto veriacim umožňuje rezervovať si účasť na bohoslužbe prostredníctvom svojej internetovej stránky. Na vybranú nedeľnú svätú omšu sa dá prihlásiť najskôr 24 hodín a najneskôr 30 minút pred jej začiatkom. Farnosť zároveň zaviedla aj zoznam náhradníkov, ktorým v prípade uvoľnenia miesta príde potvrdzujúci e-mail.

V Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave majú podobný systém s tým, že pre tých, čo nemajú internet alebo sú technicky menej zdatní, je možnosť rezervovať si účasť na svätej omši aj telefonicky.


Prijímanie aj pre online účastníkov

Treba pripomenúť, že slovenskí biskupi po zverejnení posledných epidemiologických opatrení udelili dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. S týmto opatrením sme sa stretli aj na jar pri prvej vlne koronavírusu. Veľa farností sa vtedy situáciu so zakázanými verejnými bohoslužbami rozhodlo riešiť prenosom svätých omší prostredníctvom internetových médií.

Mnohé sa k online vysielaniu vrátili aj teraz, aby umožnili veriacim ostať v spojení so svojimi kňazmi aspoň takýmto spôsobom. No túto službu teraz ešte vylepšili tým, že veriacim, ktorí sledovali nedeľnú svätú omšu, sú v stave posväcujúcej milosti a túžia prijať Pána Ježiša, ponúkajú možnosť prijať Eucharistiu v určenom čase mimo bohoslužieb. Napríklad pred kežmarskou bazilikou veriaci môžu prijať sväté prijímanie každú nedeľu o 14.00.


Môžem byť na svätej omši pred kostolom?

Aké pravidlá platia pre veriacich, ktorí sa nedostanú do kostola? Môžu po naplnení povolenej kapacity stáť vonku pred chrámom? Opýtali sme sa hovorcu KBS Martina Kramaru, ktorý uviedol: „Bolo by náročné žiadať ľudí, aby odišli aj z ulice pred kostolom. Kňazov žiadame, aby aj v tomto smere zachovali pastoračnú múdrosť a vo farnostiach komunikovali, aby sa pred chrámami nevytvárali väčšie zhromaždenia, lebo to by poprelo zmysel opatrenia.“

Hovorca KBS dodal, že niektorí kňazi sa s otázkou veriacich pred kostolmi obrátili aj na regionálnych hygienikov. „Tí im odpovedali, že ak nejakí ľudia pred kostolom počas svätej omši zostanú, majú ich požiadať, aby aspoň zachovali dvojmetrové rozostupy.“