Ako to vyzerá s púťami

Po uvoľnení bezpečnostných opatrení sa otvorila aj otázka pútí. Prinášame preto prehľad, ako to v súčasnosti vyzerá s organizáciou niektorých tradičných pútnických slávností.
Ján Lauko 16.06.2020
Ako to vyzerá s púťami

Do pútnických miest prichádzajú veriaci vo väčšom počte aj na fatimské soboty. Po uvoľnení opatrení ich verejné slávenie 6. júna obnovili aj v diecéznej Svätyni Panny Márie Ružencovej v Obišovciach. / Snímka: Jozef Dučák


Korona kríza zasiahla aj organizáciu pútnických slávností. Pre opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu koronavírusu, bolo otázne, či tohtoročné leto ponúkne nejaký pútnický program. S uvoľňovaním obmedzení a postupným obnovovaním sviatostného života sa však viacerí začali pýtať, či predsa len nezájsť na niektorú z tradičných pútí.

Posledné usmernenie v čase uzávierky tohto čísla Katolíckych novín bolo vydané 10. júna a hovorilo o tom, že sa zvyšuje maximálny možný počet účastníkov hromadných podujatí na 500 osôb. To treba brať do úvahy pri organizácii väčších slávností vo farnostiach a diecézach (ako napríklad pri púťach či procesiách). Ak je nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie, prípadne zvážiť aj zrušenie alebo odloženie podujatí.


Nepopulárne no obetavé rozhodnutie

Už dlhšie je známe, že júlová levočská púť, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku, tento rok nebude. Na Mariánsku horu každoročne putujú desať- až státisíce veriacich, takže za súčasných podmienok by ustriehnutie obmedzení bolo náročné.

Rozhodnutie neorganizovať tohtoročnú púť v Levoči privítal aj lekár a infektológ Vladimír Krčméry. „Vítam, že sa preložili veľké národné púte. Pretože iné je, keď sa niekde stretne sto či dvesto ľudí, a iné, keď sa niekde zíde 20- či až 100-tisíc ľudí. Toto obetavé a nepopulárne rozhodnutie je z hľadiska epidémie veľmi potrebné. Treba poďakovať otcom biskupom, ktorí týmto bolestným rozhodnutím chránia naše zdravie,“ uviedol pre KN.

Otázne ostávajú ďalšie púte. Oslovili sme preto viacerých organizátorov s tým, ako to vyzerá s konaním ich pútnickej slávnosti.

Nitra
Púť k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre sa každoročne koná 5. júla. A bude sa konať i tento rok. „Cyrilo-metodská púť bude na Svätoplukovom námestí. Nebude mať formu národnej, ale lokálnej púte. Konať sa bude pri zachovaní všetkých platných hygienických predpisov a opatrení,“ informoval Biskupský úrad v Nitre.

Višňové
Pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie na prelome mesiacov jún a júl vo Višňovom posledných jedenásť rokov organizovali diecéznu púť rodín. Tento rok sa však slávnosť neuskutoční.

Škapuliarske púte
V strede júla sa na viacerých miestach schádzajú ctitelia škapuliara. V Topoľčiankach bude púť v obmedzenom režime. Od 8. do 10. júla bude prípravné trojdnie – každý deň so svätou omšou o 18.00 so slávnostným kazateľom. „V sobotu 11. júla bude svätá omša na kalvárii o 20.00 a v nedeľu slávnostná svätá omša na kalvárii o 10.00. Máme prisľúbeného otca biskupa Viliama Judáka na sobotu a Andreja Imricha na nedeľu,“ napísali nám z topoľčianskej farnosti.

Organizátori škapuliarskych pútí v Gaboltove, Stropkove či v Bôrke zatiaľ nemajú definitívne potvrdené, či budú organizovať pútnickú slávnosť.

Lednické Rovne
Na konci júla sa pri príležitosti sviatku sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, koná v Lednických Rovniach diecézna púť starých rodičov. Na púť prichádza približne 3 000 pútnikov, a preto za súčasných podmienok pútnické miesto podľa miestneho farského úradu nedokáže garantovať dodržanie opatrení. Ak by sa však podmienky zmenili, organizátori sú pripravení púť zorganizovať.

Skalka nad Váhom
Púť na Skalke k pustovníkom sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi tento rok bude. Naplánovaná je na 17. – 19. júla. „Čo sa týka zachovania hygienických opatrení, platí najmä povinnosť mať rúška. Ostatné opatrenia sú už v rovine odporúčaní,“ vysvetlil miestny farár Peter Beňo.

Vysoká nad Uhom
S uvoľnením opatrení sa otvoril aj Domček Anny Kolesárovej. Záujemcovia ho tak už môžu navštíviť. Správca pastoračného centra Pavol Hudák zatiaľ nevedel definitívne povedať, či sa bude konať púť rodín na konci júna. Potvrdil však dve augustové podujatia. „Naisto vieme, že v lete bude Festival radosti, ktorý bude trvať od 13. do 17. augusta. Potvrdená je aj oslava výročia blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá je naplánovaná na 30. augusta. Sláviť ju budeme vonku na pódiu,“ priblížil Pavol Hudák.

Šaštín
K Patrónke Slovenska prichádzajú pútnici celoročne. V júli sú naplánované menšie púte – gréckokatolíkov Bratislavskej eparchie a motorkárov. Potom nasleduje letná prestávka. Keďže opatrenia sa do septembra môžu zmeniť, o organizovaní národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii sa ešte len rozhodne.


Rozhodnutie treba rešpektovať

Pri rozhodnutí neorganizovať púť sa bude od veriacich vyžadovať porozumenie. Treba si však uvedomiť, že organizátori, či už sú to farnosti alebo diecézy, sa snažia byť zodpovední a pútnikov týmto spôsobom chrániť. Ich záujmom je takisto sa vyhnúť prípadným problémom, ktoré by mohli vyplynúť z nedodržania opatrení.

To, že sa na našom obľúbenom mieste tento rok nekoná slávnostná púť, nás však nemusí odradiť od jeho návštevy. Kostoly ostávajú otvorené na modlitbu, a tak si každý z nás môže vykonať súkromnú púť k svojmu orodovníkovi.