V Obišovciach obnovili verejné fatimské soboty

V diecéznej Svätyni Panny Márie Ružencovej v Obišovciach 6. júna slávili prvú verejnú fatimskú sobotu po uvoľnení opatrení.
Ján Lauko 09.06.2020
V Obišovciach obnovili verejné fatimské soboty

Na júnovú fatimskú sobotu prišiel veriacich povzbudiť košický pomocný biskup Marek Forgáč. / Snímka: Jozef Dučák


Keďže stále platia obmedzenia počtov ľudí na zhromaždeniach, aj organizácia duchovného programu v jednom z najvýznamnejších pútnických miest Košickej arcidiecézy prebiehala inak ako obvykle.

„Bežne má na starosti prípravu fatimskej soboty jeden dekanát našej arcidiecézy. Keďže trvajú obmedzenia na zhromažďovanie, tak otec arcibiskup Bernard Bober pozval iba okolité farnosti,“ vysvetlil pre Katolícke noviny správca farnosti Michal Harakaľ.

Podľa jeho odhadov prišlo na slávnosť okolo 300 veriacich, ktorí napriek pretrvávajúcim opatreniam i možným obavám putovali k Panne Márii Obišovskej a prosili ju o príhovor.

Fatimskú sobotu modlitbovo a liturgicky viedol pomocný biskup Marek Forgáč spolu s kňazmi z okolitých farností. Všetko sa to odohrávalo v exteriéri pútnického areálu. „Zachovali sme bežné hygienické nariadenia pre takéto udalosti. Hygiena rúk, ochrana tváre, podávanie svätého prijímania na ruku či rozostupy. Zdravotnú starostlivosť zabezpečoval Červený kríž z Prešova,“ priblížil Michal Harakaľ.

Do organizácie sa zapojili aj domáci veriaci, ktorí dozerali na dodržiavanie opatrení.