Ani pandémia nestopla pútnikov pod Skalkou

Napriek pandémii a stále pretrvávajúcim obavám prišlo pod Skalku 18. – 19. júla opäť mnoho pútnikov. Svojou púťou k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi vyjadrili túžbu po modlitbe a spoločenstve veriacich. 
Magdaléna Švančarková 20.07.2020
Ani pandémia nestopla pútnikov pod Skalkou

Na pútnickom mieste v Skalke pri Trenčíne veriaci ďakovali aj za ochranu Slovenska počas pandémie koronavírusu. / Snímka: Pavol Švančarek


Počas dvoch dní Skalka žila duchovným programom a zamysleniami k súčasnému životu. Veriaci prosili a ďakovali aj za zvláštnu ochranu našej krajiny počas pandémie.

Hlavnú nedeľnú svätú omšu celebroval spišský pomocný biskup Ján Kuboš. V živote svätcov nachádzal paralely pre súčasného človeka. „Oni sa odovzdali do ticha samoty, aby modlitbou, prácou a mlčaním dokonalejšie slúžili Pánu Bohu. A ako teda slúžiť Pánu Bohu?“ položil prítomným otázku.

Modlitba a práca, ora et labora je známe benediktínske heslo. Bohu sa však podľa spišského pomocného biskupa dá slúžiť aj mlčaním. Nejde o hocijaké mlčanie, mlčanie v dôsledku nevedomosti alebo hnevu. Je to ticho, ktoré je otvorené vnuknutiam Ducha Svätého.

Práve pustovníci prišli na Skalku pred tisíc rokmi so zámerom vytvoriť ticho, ktorého ovocím mala byť oslava Boha, ale aj vlastné posvätenie. „V takomto mlčaní sme potom uspôsobení počúvať vnuknutia Ducha Svätého a nie vnuknutia zlého ducha,“ dodal biskup Kuboš.

Pustovníci nás svojím životom vyzývajú na mlčanie, z ktorého má osoh aj ten, ktorý sa posväcuje, ale aj ľudia, ktorí žijú okolo neho. „Takýto človek osobným posväcovaním nezištne slúži blížnemu a cez neho samotnému Pánu Bohu, lebo tam ústi celá modlitba. Aká by to bola modlitba bez mlčania? To akoby sme niekomu volali, ale nepustili ho po celý čas k slovu a potom mu povedali, že už musíme končiť,“ vysvetlil spišský pomocný biskup.

Ako dodal, naše ticho slúži druhej strane, aby vyslovila to, s čím sa chce na nás obrátiť. Ticho tak slúži aj Bohu, aby nám povedal dôležité veci.