Apoštolský nuncius poďakoval SSV za vydanie audobiblie

Spolok svätého Vojtecha predstavil 20. februára v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave audioknihu Biblia. Starý a Nový zákon. Na slávnosti sa osobne zúčastnil aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli.
Katolícke noviny 21.02.2024
Apoštolský nuncius poďakoval SSV za vydanie audobiblie

Snímka: Erika Litváková

Programom predstavenia audiobiblie, ktorý bol zameraný na vznik, tvorbu, význam i dosah tohto diela, prítomných sprevádzal moderátor Rádia Lumen Ondrej Rosík.

Keďže je nevidiaci, hneď v úvode zdôraznil i tento rozmer audiobiblie: „Božie slovo k nám dnes prichádza tak, že ho môžeme počúvať aj vo tme.“

Ondrej Rosík hovorí, že pre nevidiacich je svet audiokníh v istom zmysle hlavným zdrojom literatúry, hoci dnes sú už aj iné možnosti.

„Máme Braillovo písmo, ale práve sluch je nám najbližší,“ zdôrazňuje a dodáva, že nielen nevidiaci, ale všetci počúvame v chrámoch Božie slovo počas svätých omší.

„Audiobiblia je však pre nás nevidiacich cestou, ako sa k nám Božie slovo môže dostať ešte lepšie.“

Pokiaľ ide o dojem, Ondrej Rosík tvrdí, že pocit z vypočutých úryvkov audiobiblie bol veľmi príjemný.

„Doteraz som totiž Bibliu čítal pomocou syntetických hlasov, čo je, samozrejme, technické počúvanie. No audiobiblia vnáša do počúvania umelecké, ľudské precítenie, čo počítač nedokázal. Aj keď sa možno na nás ako komunitu nevidiacich pri tvorbe audiobiblie možno nemyslelo úplne na začiatku, je pre nás veľkým prínosom.“

 

Nezanedbateľné čísla

Ondrej Rosík zároveň pripomenul nezanedbateľné čísla, ktoré súvisia s touto výnimočnou audioknihou.

„Spolok svätého Vojtecha uviedol koncom minulého roka do života veľkolepé dielo: 112 hodín a 20 minút, 1336 zvukových súborov, päť hlasov slovenských hercov. Audioverzia Knihy kníh má však ešte čosi navyše. Vďaka hlasom slovenských hercov a takisto aj vďaka pôvodnej hudbe ide o jedinečné umelecké spracovanie tohto diela.“

Ide o najrozsiahlejšie audioknižné dielo v slovenskom i českom priestore.

Knihu kníh načítali špičkoví slovenskí herci Štefan Bučko, Michaela Čobejová, Ján Gallovič, Slávka Halčáková a Jozef Šimonovič.

Vyše tritisíctristo strán biblických textov nahrávali dva roky.

Audiobibliu sprevádza hudba, ktorú zložil slovenský skladateľ Lukáš Borzík.

Na otázku, prečo sa Spolok svätého Vojtecha rozhodol vydať Bibliu v audioformáte, riaditeľ SSV Ivan Šulík vysvetlil:

„Spolok svätého Vojtecha od svojho začiatku, teda od roku 1870, keď ho Andrej Radlinský založil, dostal do vienka popri vydávaní inej literatúry vydávať aj Sväté písmo.

Radlinskému veľmi záležalo na tom, aby vznikol nový preklad do slovenského jazyka.

A tak postupne Spolok svätého Vojtecha hneď od svojho založenia začal pripravovať preklad Svätého písma.

V roku 1913 vyšli evanjeliá a v roku 1926 vyšlo prvé kompletné vydanie – Svätovojtešská Biblia.

Bolo to presne na sté výročie prekladu Juraja Palkoviča.“

Samozrejme, počas viac ako 150 rokov Spolok vydával a vydáva Sväté písmo v rôznom prevedení: väčšie, menšie, vreckové, a takisto pre rôzne vekové kategórie.

„Vydali sme Youcat Bibliu pre mládež aj Bibliu pre deti.

V dnešnej dobe však ustavične hľadáme nové formy, ako dostať Sväté písmo medzi ľudí.

Keďže v súčasnosti sú veľmi populárne audioknihy, rozhodli sme sa vydať Sväté písmo aj ako audiobibliu.

Keď prišla korona a herci mali viac voľna, rozhodli sme sa v spolupráci s Rádiom Lumen pustiť sa do tohto dosť – aj finančne – odvážneho projektu.

Teším sa, že dnes môžeme predstaviť verejnosti toto veľké dielo.

Som rád, že sme to zvládli a že audiobiblia je na svete.“

 

Vďační poslucháči

Audiobiblia, ktorá uzrela svetlo sveta pred minuloročnými Vianocami, sa strela s veľkým ohlasom.

„Zatiaľ máme naozaj drvivú väčšinu pozitívnych reakcií,“ hovorí Ivan Šulík.

Podľa jeho slov sú ľudia veľmi vďační, že Božie slovo je dostupné aj ako kompletná audiokniha.

Okrem toho, že zvukovú nahrávku možno počúvať popri inej činnosti, ako je šoférovanie či manuálna práca, audiobiblia môže slúžiť ako výborná pomôcka aj na osobné exercície.

Viacerí poslucháči tvrdia, že z audiobiblie na nich dýchol pokoj.

„Božie slovo dáva pokoj srdcu človeka, dáva pokoj do spoločenstva, dáva pokoj do cirkvi ako takej. Keby sme sa dali viac oslovovať a inšpirovať Božím slovom, určite by bolo aj viac pokoja medzi ľuďmi,“ vysvetľuje Ivan Šulík a zdôrazňuje:

„Nesmieme zabudnúť, že pokoj je veľkonočný dar, ktorý Kristus priniesol po svojom zmŕtvychvstaní apoštolom, dýchol na nich a povedal im prvé slová: Pokoj vám. Potom im odovzdal sviatosť zmierenia.

Takže pokoj je veľkonočný dar zmŕtvychvstalého Krista - to je to, čo by sme mali mať v našich srdciach ako kresťania.“

 

Veľká vďaka Spolku svätého Vojtecha

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli vyjadril veľkú vďaku Spolku svätého Vojtecha za veľmi významný projekt vydania audiobiblie.

„Vydanie audiobiblie je nesmierne dôležité. Dnes je všetko o komunikácii, takže potrebujeme knihy, ale potrebujeme aj počúvať.

Počúvanie audiobiblie prináša poslucháčom harmóniu a súzvuk s Božím slovom.

Som si istý, že Spolok svätého Vojtecha vybral na audiobibliu jedny z najlepších hlasov Slovenska, vďaka ktorým si ľudia môžu vypočuť Božie slovo.

Hoci ja sa ešte len učím po slovensky, už z tónu a melódie hlasu hercov možno cítiť prítomnosť Božie slova.

Ako hovorí Kniha proroka Izaiáša, Božie slovo je ako dážď alebo sneh, ktoré nepadnú na zem bez toho, žeby nepriniesli úžitok.

Takže aj slová audiobiblie môžu mať dopad v našom živote.

Preto ďakujem aj v mene Svätého Otca, ktorého pokorne zastupujem, všetkým, ktorí prispeli na tvorbu tohto dôležitého projektu.

Ďakujem vedeniu a pracovníkom Spolku svätého Vojtecha za to, že vedia zosúladiť vieru a vedu, a za ich službu.“