Arcibiskup Zvolenský vyjadril na záver Európskych katolíckych sociálnych dní veľkú vďaku všetkým

Tretí ročník Európskych katolíckych sociálnych dní sa v Bratislave uzavrel v nedeľu zhrnutím výsledkov z prednášok a workshopov. Diskusie a workshopy priniesli veľa rôznych názorov, myšlienok a možných riešení, ako kráčať na ceste obnovy Európy.

Miroslava Gromanová 21.03.2022
Arcibiskup Zvolenský vyjadril na záver Európskych katolíckych sociálnych dní veľkú vďaku všetkým

Úvodná svätá omša z Dómu svätého Martina. Snímka: Erika Litváková

Európske katolícke sociálne dni sa začali vo štvrtok 17. marca svätou omšou a zavŕšili sa v rovnakom duchu - svätou omšou v Dóme svätého Martina, ktorú celebroval predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie Jean-Claude Hollerich.

V kontexte evanjelia poukázal na význam hriechu: „Všetci sme hriešnici, všetci sa musíme obrátiť. Evanjelium nám tiež ukazuje, že dôsledky hriechu môžu byť katastrofálne, nešťastie spôsobené hriechom zasahuje nevinných ľudí.“

Témou podujatia bola Európa za hranicami pandémie: nový začiatok a jej výberom organizátori reagovali na situáciu v Európe, zviechajúcej sa z pandémie, ale zároveň do diskusií zapojili úvahy v kontexte s vojnou zúriacou u našich susedov na Ukrajine.

V piatok pokračoval program predstavením témy, svätou omšou a poobede sa uskutočnil prvý blok diskusií na tému Pokles populácie a rodinný život. „Demografické výzvy nie sú témou, o ktorej sa často hovorí, deti akoby boli neviditeľné, riešia sa iba dospelí,“ povedal doktor Balázs Molnár.

 

Záverečnou bodkou piatkového programu bola ekumenická modlitba za mier, na ktorej sa prihovoril pastor Reformovanej protestantskej cirkvi Alsaska-Lotrinska Christian Krieger.

Sobota bola tiež bohatá na program, ktorý sa začal ráno druhým prednáškovým blokom o technologickej a digitálnej transformácii. Témou uvažovania bola otázka, ako môže digitalizácia pomôcť pri hľadaní dôstojného života.

Potom program pokračoval svätou omšou, ktorú slávil arcibiskup Vilniusu Gintaras Grušas. „Naša odpoveď na výzvy, ktorým čelíme v Európe po pandémii, veľmi závisí od toho, ako budeme reagovať na popud Ducha Svätého,“ povedal vo svojej homílii.

Po svätej omši pokračoval záverečný blok o otázke ekologickej premeny. Zlatým klincom sobotňajšieho programu bolo vystúpenie rómskeho tanečného súboru Čiriklore (Vtáčatá) a film Slobodní o priateľstve Silva Krčméryho a Vladimíra Jukla.

V nedeľu dopoludnia zhodnotili závery, ktoré priniesli debaty, a na záver sa prihovoril kardinál Jean-Claude Hollerich, arcibiskup Gintaras Grušas a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý poďakoval všetkým organizátorom: „Dovoľte mi poďakovať veľmi srdečne aj našim partnerom pri príprave tohto podujatia, COMECE, CCEE a všetkým organizátorom. Ďakujem všetkým vám, vďaka ktorým toto obohacujúce stretnutie bolo možné.“