Arcibiskupa Tkáča pochovajú 30. mája v Dóme sv. Alžbety

Posledná rozlúčka so zosnulým košickým emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom bude v utorok 30. mája o 10.30 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Arcibiskup Tkáč bude pochovaný pri kardinálovi Jozefovi Tomkovi v krypte dómu pod oltárom.
TK KBS TSKE 24.05.2023
Arcibiskupa Tkáča pochovajú 30. mája v Dóme sv. Alžbety

Alojza Tkáča a Bernarda Bobera spájalo okrem bratstva v kňazskej a biskupskej službe aj dlhoročné priateľstvo. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Kondolenčná kniha je verejnosti k dispozícii v košickej katedrále od stredy 24. mája.

Rakva s pozostatkami bude na poslednú úctu vystavená v pondelok 29. mája od 10.00 do 20.00. 

V deň pohrebu sa v Košiciach rozozvučia všetky zvony. 

Na pohrebných obradoch sa bude môcť zúčastniť široká verejnosť, pred dómom má byť umiestnená veľká obrazovka.

 

Snímka: Košická arcidiecéza

 

Predseda KBS Bernard Bober: Pozývam všetkých k modlitbám za arcibiskupa Alojza

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober si zaspomínal na zosnulého košického emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča slovami:

„Spájalo ma s ním veľmi krásne puto. On bol kňazom pod Dubníkom v Červenici a ja v Kecerovciach ešte pred 90. rokom, takže sme sa poznali, poznali sme svoje povahy a záľuby.“

„Prežil som s ním krásnych 20 rokov v spolupráci na biskupskom úrade, potom pristúpil ďalší pomocný biskup Stanislav Stolárik, takže sme vytvorili - dá sa povedať - dobrú trojicu.

Nebudem sa chváliť, lebo niektorí by možno tomu neuverili, ale mali sme veľmi dobré vzťahy, dobré spôsoby komunikácie,“

priblížil arcibiskup Bober a dodal, že arcibiskupovi Tkáčovi záležalo na tom, aby sa diecéza naozaj obnovila so svojimi všetkými štruktúrami, čo sa mu aj v 90. rokoch podarilo.

Konsekroval vyše sto nových kostolov.

Obnovil kňazský seminár, ktorý prestal plniť svoju funkciu od roku 1950.

„Podarilo sa mu obnoviť všetky cirkevné štruktúry.

Do našich farností prichádzali každý rok noví kňazi, pochopiteľne, jeho zásluhou, ale aj zásluhou slobody, ktorá po roku 1990 prišla ako veľký dar za prenasledovanie, ktoré bolo počas totality,“ povedal košický arcibiskup Bernard Bober.

Podľa jeho slov mal Alojz Tkáč dobrú povahu.

„Bol príjemný, spoločenský, skromný.

Pripomínal nám, aby sme boli vo všetkom - v jedení i pití - striedmi.

Vždy sa tešil dobrej správe o kňazoch, keď prichádzali ľudia, či už niekedy osobne poďakovať za kňaza, alebo za vykonanie čohosi v ich farnostiach.

Bolo vidieť, že sa naozaj teší, že jeho námaha nie je zbytočná.“

„Naše spoločenstvo pokračovalo, aj keď som ho vystriedal na poste košického arcibiskupa.

V roku 2010 som prevzal žezlo a doteraz sme tu spoločne žili.

Vypomáhal, pokiaľ sa to dalo, pýtal si prácu, ešte chcel ísť do terénu, stretával sa s kňazmi.

Mal viac času, bol uvoľnenejší, mal nejaké administratívne povinnosti, takže toto všetko hovorilo o tom, že naozaj veľmi rád pracuje aj v emeritúre.

Ostatné roky boli poznačené jeho slabosťou - chorobou.

A toto vyvrcholilo práve v utorok 23. mája.

Takže sa už len v spomienkach môžem vracať k tomu, čo sme spolu prežili.“

Košický arcibiskup Bernard Bober pozval všetkých veriacich pripojiť sa k modlitbám za zosnulého Alojza Tkáča.

„Pozývam všetkých ľudí k modlitbám za nášho emeritného arcibiskupa Alojza.

Z každého roka a z každého dňa sa tešil, hoci niektoré dni neboli jednoduché.

Ako povedal – staroba je požehnanie, ale s veľkým krížom.

Dlhý život je požehnanie, ale aj s krížom.

Vyprevádzajme ho s touto jeho myšlienkou, ktorá bola rozlúčková.

Chcem poprosiť všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí ho poznali a boli s ním v kontakte, aby na neho spomínali v dobrom a priali mu večné stretnutie v oslávenej Cirkvi.“

Zdroj: -TK KBS-/Košická arcidiecéza