Nečakaný nárast krstov dospelých prekvapil na Svätú sobotu Francúzsko

Je to zjavné Božie znamenie, nie je to dôsledok misie, ktorú vykonávame. Nikto to nečakal,“ povedal pre Vatikánsky rozhlas biskup Olivier Leborgne, zodpovedný za katechumenát vo francúzskom episkopáte.
cirkev .cz 09.04.2024
Nečakaný nárast krstov dospelých prekvapil na Svätú sobotu Francúzsko

Dvanásťtisíc pokrstených dospelých ľudí vo Francúzsku na Svätú sobotu považuje biskup Leborgne za existenciálnu eschatológiu, ako ju predpovedal Benedikt XVI. Snímka: profimedia.sk

Na Svätú sobotu bolo vo Francúzsku pokrstených sedemtisíc dospelých a päťtisíc dospievajúcich. Z dospelých bola väčšina mladých ľudí vo veku od 20 do 35 rokov. Na rozdiel od krstov v  predchádzajúcich rokoch ide prevažne o rodených Francúzov.

Tohtoroční katechumeni sa vyznačujú aj tým, že pochádzajú z  prostredia vzdialeného Cirkvi a mnohí majú za sebou ťažkú životnú skúsenosť, popri ktorej prežili s veľkou silou skúsenosť spásy. „Zakúsili Božiu milosť v samom jadre temnoty, uprostred tajomstva zla,“ konštatuje biskup Leborgne.

„Spomínam si na slová Benedikta XVI. na Collège des Bernardins v Paríži, keď hovoril o stredovekých mníchoch, ktorí podľa neho praktizovali ‚existenciálnu eschatológiu‘. To znamená, že uprostred meniaceho sa pominuteľného sveta hľadali to, čo je trvalé.“

Uprostred všetkých zmien, ktoré sa odohrávajú, si ľudia nanovo kladú tie najzákladnejšie otázky. „Vidíme, že technológia nevyrieši všetky problémy a že ani mier nie je samozrejmosťou. Z toho vyplýva otázka, čo je v  tomto tak veľmi pominuteľnom svete udržateľné. Tieto otázky si dnes kladie generácia, ktorá už nepozná Cirkev. Moja generácia sa s Cirkvou prela, táto sa neprie, pretože ju nepozná,“ myslí si Leborgne.

Taký je profil nielen tohtoročných katechumenov, ale aj budúcich kňazov. Mnohí seminaristi sú konvertiti z nekatolíckeho prostredia, ktorí sa vydali nečakanou cestou obrátenia.