Túžba žiť v bezpečí

Zhoršujúca sa situácia v Izraeli po útoku Iránu ovplyvnila aj záver modlitby Regina caeli na Tretiu veľkonočnú nedeľu.
Vatican News 16.04.2024
Túžba žiť v bezpečí

„Nikto by nemal ohrozovať existenciu iných a všetky národy by sa mali postaviť na stranu mieru a pomáhať Izraelčanom a Palestínčanom žiť v bezpečí,“ povedal Svätý Otec. „Je to ich hlboká a legitímna túžba. Je to ich právo. Dva susediace štáty.“

Opätovne vyzval, aby sa vynaložilo maximálne úsilie na zmiernenie utrpenia, na dialóg a mier. „Už žiadne útoky!“

V úvode Regina caeli vychádzal pápež František z  Lukášovho evanjelia (Lk 24, 35 – 48) o tom, ako emauzskí učeníci rozprávali apoštolom o stretnutí s Pánom. „A kým vyjadrujú radosť zo zážitku, Zmŕtvychvstalý sa zjavuje celému spoločenstvu. Ježiš prichádza práve vtedy, keď sa delia o príbeh stretnutia s ním.“

Pápež skonštatoval, že denne prijímame tisícky správ. Mnohé z nich sú pritom zbytočné, dokonca urážlivé alebo pramenia z klebiet. Na druhej strane sa k nám dostávajú aj dobré správy. Spomedzi týchto dobrých správ vyniká jedna – tá najlepšia, a predsa sa nám o nej hovorí najťažšie: o našom stretnutí s Pánom.

„Všetci by sme sa mohli podeliť o jedinečné chvíle, v ktorých sme vnímali Pána ako živého, blízkeho, ktorý v  našom srdci zapálil radosť alebo zotrel slzy, ktorý odovzdal útechu, silu a nadšenie alebo odpustenie, nehu.“ Podeľme sa o tieto osobné príbehy.

„Ak to urobíme, Ježiš nás – ako to urobil emauzským učeníkom – prekvapí a urobí naše stretnutia ešte krajšími.“ Spomeňme si na svoje chvíle s Pánom a pouvažujme, či nie je niekto navôkol, komu by sme o tom mohli či mali povedať.