Arcibiskupstvo sa ohradilo voči kritike

V noci z 22. februára na 23. februára prišlo k zrúteniu múru pri budove bývalého Arcibiskupského úradu v Trnave. V tejto súvislosti sa začala na sociálnych sieťach šíriť kritika na spravovanie majetku Katolíckej cirkvi, vedenie Trnavskej arcidiecézy preto 24. februára vydalo k uvedenej udalosti stanovisko.
TK KBS 02.03.2021
Arcibiskupstvo sa ohradilo voči kritike

„Obyvateľov mesta Trnava ubezpečujeme, že Katolícka cirkev vždy dbala, dbá a bude dbať o to, aby bol majetok v jej vlastníctve udržiavaný a zveľaďovaný v zmysle noriem Kódexu kánonického práva, samozrejme, v súlade s finančnými možnosťami, ktoré má,“ píše sa v stanovisku.

Arcibiskupstvo v ňom uvádza, že medzi ním a mestom prebiehali rokovania o Projekte prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv. Mikuláša.

Lokalita sa nachádza medzi budovou bývalého Arcibiskupského úradu a Bazilikou sv. Mikuláša, na pozemkoch, ktorých časť vlastní mesto Trnava a časť Trnavská arcidiecéza. Radnica oslovila Arcibiskupský úrad s prosbou o súčinnosť pri realizácii projektu ešte v roku 2016, na čo Cirkev zareagovala kladne.

„V zmysle navrhovaného projektu sa mal múr ohraničujúci budovu bývalého Arcibiskupského úradu rozobrať a vybudovať nanovo o približne 5 metrov smerom k budove,“ približuje v stanovisku arcibiskupstvo a ďalej vysvetľuje:

„Vzhľadom na to, že sa viedli uvedené rokovania, Trnavský arcibiskupský úrad nepovažoval za potrebné investovať do opravy múru ohraničujúceho budovu bývalého Arcibiskupského úradu, keďže tento sa mal v zmysle spomínaného projektu presunúť.“